Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Aktywni dla Polski 2021 – konkurs dla osób polskiego pochodzenia z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi

organizator:

Fundacja Instytut im. gen. Władysława Andersa

Rodzaj:
naukowe, inne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 28.07.2021
termin rozstrzygnięcia: 31.07.2021

Aktywni dla Polski 2021 – konkurs dla osób polskiego pochodzenia z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Białorusi

Fundacja Instytut im. Władysława Andersa rozpoczęła rekrutację do udziału w IV edycji „Aktywnych dla Polski” – Programu Stypendialnego im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrowskiego. Każda osoba w wieku 18-35 lat pochodzenia polskiego z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy ma szansę na udział w projekcie.

Głównym celem programu jest podniesienie poziomu organizacyjnego i merytorycznego osób działających na lokalnej społeczności, w szczególności mniejszości polskiej, prezentując modele działań, jakie stosujemy w Polsce. Osobom zakwalifikowanym w drodze konkursu do udziału w projekcie Instytut oferuje atrakcyjny pobyt w Lublinie, pełen szkoleń, warsztatów i ciekawych spotkań oraz nawiązanie relacji z aktywnymi Polakami, działającymi na terenie Lublina i Lubelszczyzny.

Aby przystąpić do programu i mieć szansę na 10-dniowy pobyt w Lublinie oraz uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w projekcie należy wypełnić i przesłać na podany adres formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego wyłonimy uczestników.

Aby móc przystąpić do programu, należy: 

 • Być osobą zamieszkującą na Litwie, Łotwie, Ukrainie lub Białorusi, w wieku 18 – 35 lat, pochodzenia polskiego,
 • Posiadać ważny paszport (obywatelom państw UE wystarczy inny dokument uprawniający do poruszania się w Strefie Schengen),
 • Aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania. Wspierasz działania organizacji polonijnej, chóru, wspólnoty parafialnej, zespołu tanecznego, innej organizacji – nasz program skierowany jest właśnie do Ciebie! Nie jest wymagane formalne członkostwo w organizacji.
 • NIE JEST WYMAGANE posiadanie Karty Polaka,
 • Wystarczy podstawowa znajomość języka polskiego! – program ma za zadanie poszerzenie zdolności lingwistycznych uczestników w czasie jego trwania.

Formularz wraz z załącznikami należy wysłać na adres e-mail: kontakt@instytutandersa.org.pl.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • Curriculum Vitae (według dowolnego wzoru),
 • List motywacyjny opisujący dotychczasową działalność oraz powody, dla których chcesz wziąć udział w programie.
 • Dodatkowe zaświadczenia nie są wymagane.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: kontakt@instytutandersa.org.pl w tytule wiadomości wpisując: „Aktywni dla Polski 2021 – zgłoszenie” do dnia 28 lipca 2021 roku!

Uczestników projektu wyłoni komisja złożona z przedstawicieli Instytutu Andersa oraz RODM w Lublinie, na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

W procedurze wyboru uczestników projektu będą brane pod uwagę:

 • Poprawność merytoryczna CV i listu motywacyjnego
 • Dotychczasowa aktywność uczestnika, obejmującą różne formy zaangażowania: udział w działalności organizacji polskich, chórach polskich, zespołach tanecznych, współorganizacja wydarzeń i projektów.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 31 lipca 2021 r. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Podczas pobytu uczestników Instytut Andersa oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapewniają im: zakwaterowanie i wyżywienie oraz organizację specjalnego cyklu wykładów , warsztatów i wycieczek, w czasie którego uczestnicy:

 • Zapoznają się z ideą społeczeństwa obywatelskiego, realizowanego w Polsce przy kluczowym udziale sektora organizacji pozarządowych,
 • Poznają rozwiązania i praktyki, stosowane w działalności i zarządzaniu sektora organizacji pozarządowych,
 • Będą uczestniczyć w szeregu spotkań, warsztatów i zajęć, na których zdobędą wiedzę i umiejętności, które można wykorzystywać w pracy na rzecz społeczności lokalnej w miejscu swojego zamieszkania,
 • Zapoznają się z żywą polską kulturą, historią i wartościami,
 • Poznają historię Lublina i Lubelszczyzny, ofertę lubelskich instytucji, organizacji pozarządowych i uczelni, otwartych na obcokrajowców i Polonię.

Informacje pochodzą ze strony: instytutandersa.org.pl

Jeśli szukacie innych ofert różnorodnych stypendiów, koniecznie zajrzyjcie na naszą stronę!

Kontakt

Fundacja Instytut im. gen. Władysława Andersa
Diamentowa 27 / 28
20-471 Lublin
tel. +48 665 297 372
kontakt@instytutandersa.org.pl
instytutandersa.org.pl