Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Akcja CHROMAkreacja – konkurs na modernizację logo drukarni chroma.pl

organizator:

Drukarnia Chroma

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2010

Akcja CHROMAkreacja – konkurs na modernizację logo drukarni chroma.pl

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie logo dla drukarni Chroma.

Uczestnikiem konkursu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski i do dnia 30.XI.2010 roku za pomocą specjalnej aplikacji http://apps.facebook.com/akcjachroma/ zamieści projekt logo według własnego pomysłu.

Poprawne dokonanie zgłoszenia projektu logo polega na:

 • wejściu do Aplikacji Konkursowej znajdującej się pod adresem: http://apps.facebook.com/akcjachroma/
 • podaniu danych w postaci imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej autora pracy konkursowej
 • złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści regulaminu
 • złożenia oświadczenia o pełnoletniości
 • wysłaniu pliku zawierającego pracę konkursową w wersji poglądowej (wyłącznie pliki JPG, maksymalny rozmiar 1mb) za pomocą specjalnego formularza w ramach Aplikacji Konkursowej
 • zaproszeniu do aplikacji minimum 3 znajomych z serwisu Facebook
 • zaznaczeniu „Lubię to”

Projekt logo może zostać przygotowany przez uczestnika za pomocą dowolnego programu do grafiki wektorowej dającej możliwość zapisu do pliku EPS lub Al lub CDR.

Przystępując do konkursu każdy uczestnik oświadcza, że przesłany przez niego projekt stanowi przedmiot wyłącznych autorskich praw osobistych uczestnika, oraz, że jego publikacja przez organizatora nie będzie zagrażać ani naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich innych osób.

Jeden uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę projektów do udziału w konkursie.

Warunkiem otrzymania nagrody konkursowej jest podpisanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych do projektu na Organizatora, a także przekazanie Organizatorowi pliku produkcyjnego (EPS lub AI lub CDR).

Z konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin pracowników.

Organizator przyzna jedną nagrodę główna oraz dwie nagrody pocieszenia dla uczestników konkursu, których projekty otrzymają  najwyższe oceny przyznane w drodze głosowania użytkowników portalu www.facebook.com. Każda nagroda pocieszenia to punkty CHROMA Gold o wartości 500 PLN brutto do wykorzystania na usługi oferowane przez organizatora – drukarnie Chroma.

O przyznaniu nagrody głównej lub nagrody pocieszenia, uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Lista osób nagrodzonych zostanie także opublikowana na stronie www.chroma.pl oraz www.facebook.com. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu i laureatów nagród pocieszenia nastąpi do dnia 07.12.2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.chroma.pl

Kontakt

Drukarnia Chroma
ul. Przemysłowa 5
68-200 Żary


www.chroma.pl