Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na pracę z zastosowaniem Statistica

organizator:

StatSoft Polska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.03.2019

Konkurs na pracę z zastosowaniem Statistica

I. Cele konkursu
Promowanie autorów najlepszych prac doktorskich i magisterskich wykorzystujących zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach z rodziny Statistica.
Popularyzacja umiejętności poprawnego stosowania nowoczesnych metod analitycznych w różnych dziedzinach badań naukowych i zastosowaniach praktycznych.

II. Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest firma StatSoft Polska. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne.

III. Warunki udziału w konkursie
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane w polskich wyższych uczelniach i instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.
Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub Dziekanów wydziałów.
Zgłoszenia udziału należy kierować do sekretarza Komisji Konkursowej na adres: StatSoft Polska, 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, telefon 12 428 43 00, 601 414 151, faks 12 428 43 01. Termin zgłoszenia upływa 29 marca 2019.
Pisemne zgłoszenie udziału w Konkursie powinno obejmować:

 • 1 wydrukowany egzemplarz pracy
 • dane o autorze (aktualny adres do korespondencji, tel., e-mail), promotorze pracy (aktualny adres do korespondencji, miejsce pracy, tel., e-mail.) i wydziale promującym pracę
 • kopie ocen pracy dokonanych przez promotora (dotyczy prac magisterskich) i recenzenta(ów)
 • potwierdzenie złożenia pracy lub potwierdzenie, że praca została obroniona.
 • Praca musi być przygotowana z wykorzystaniem legalnej wersji programu (należy podać numer licencji).

IV. Główne kryteria oceny prac
Poprawność zastosowania wybranych metod statystyki i analizy danych
Walory naukowe, poznawcze i praktyczne uzyskanych wyników
Zastosowanie możliwie wielu różnych technik analitycznych zawartych w programach z rodziny Statistica.

V. Nagrody
Pula nagród dla autorów i promotorów prac: 10000 zł
Nagrody zostaną podzielone pomiędzy autorów i promotorów nagrodzonych prac.

Nagrody dla Wydziałów promujących prace doktorskie i magisterskie:
Szkolenie zamknięte dla grupy pracowników Wydziału wybrane z oferty kursów organizowanych przez StatSoft Polska.

VI. Komisja konkursowa
Ocenę prac oraz rozdział nagród przeprowadza Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą profesorowie wyższych uczelni zajmujący się zastosowaniem metod statystycznej analizy danych w różnych dziedzinach badań naukowych, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz przedstawiciel StatSoft Polska.

VII. Przebieg konkursu
Zgłoszenia prac konkursowych będą przyjmowane do dnia 29 marca 2019.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2019.
Laureaci zostaną poinformowani o przyznaniu nagród telefonicznie lub drogą mailową.
Nagrody dla autorów i promotorów prac zostaną przekazane w terminie 6 tygodni od ogłoszenia wyników przez Komisję Konkursową.

VIII. Uwagi końcowe
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania streszczeń lub fragmentów prac oraz informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów w czasopismach, materiałach informacyjnych publikowanych przez StatSoft Polska oraz umieszczanych na stronach internetowych).

W kwestiach merytorycznych nie objętych regulaminem decydować będzie Komisja Konkursowa a w sprawach organizacyjnych organizator. Regulamin może ulec zmianie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wysokości lub odstąpienia od przyznawania nagród lub do odwołania konkursu.

Dodatkowe informacje o konkursie oraz rodzinie programów Statistica można uzyskać w siedzibie firmy StatSoft Polska, telefonicznie (12 4284300) lub drogą mailową.

Pełna dokumentacja konkursu znajduje się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.statsoft.pl

Kontakt

StatSoft Polska
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
tel. 12 428 43 00, 601 414 151

www.statsoft.pl