Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe23
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

61. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży

organizator:

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie, pomorskie
termin składania wniosków: 01.10.2020
wartość nagrody: 2000 zł

61. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki zaprasza do udziału w 61. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Laur Czerwonej Róży. Zgłoszenia można przesyłać do do 1 października 2020 r. W ramach konkursu głównego odbędzie się również konkurs dla uczniów gdańskich szkół (Konkurs o Pąk Czerwonej Róży).

Konkurs o Laur Czerwonej Róży ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział poetki/poeci (od rocznika 2002 wzwyż–osoby pełnoletnie), niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.

Jeden zestaw trzech niepublikowanych wierszy opatrzonych godłem –w trzech egzemplarzach wraz z zaklejoną kopertą opisaną tym samym godłem (w kopercie wypełniona karta zgłoszenia) należy nadesłać na adres: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, ul. Chlebnicka 2, 80-830 Gdańsk, z dopiskiem na kopercie „Czerwona Róża” (nie decyduje data stempla pocztowego).

Kartę należy pobrać ze strony gtps.art.pl – zakładka Czerwona Róża.

Zestawy można dostarczyć do skrzynki pocztowej wewnątrz siedziby GTPS przy ul. Chlebnickiej 2.

Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi w innych konkursach.

Nie określa się tematyki nadsyłanych utworów.

Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik.Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.

W ramach konkursu o Laur Czerwonej Róży odbędzie się również VIII edycja konkursu Pąk Czerwonej Róży, która jest dedykowana uczniom szkół ponadpodstawowych z Gdańska. Warunki uczestnictwa w konkursie oraz terminy  są takie same, jak w konkursie głównym.

Oceny prac oraz rozdziału nagród i wyróżnień dokona jury. Jury powołane jest przez organizatora, a w jego skład wchodzą literaci, krytycy literaccy, przedstawiciele organizatorów. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

W zakresie nagród w konkursie o Laur Czerwonej Róży organizator przewiduje nagrody finansowe, których podział jest w gestii jury – nagroda główna 2000 zł.

W zakresie nagród w konkursie Pąk Czerwonej Róży organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

Finał konkursu odbędzie się 23 października 2020 r. w Gdańsku.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w dwumiesięczniku społeczno-kulturalnym „Autograf” i ew. innych czasopismach. Przewiduje się także wydanie osobnego zbioru.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gtps.art.pl

A po więcej propozycji konkursów literackich zapraszamy do naszej wyszukiwarki konkursów!

Kontakt

Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
ul. Chlebnicka 2
80-830 Gdańsk
tel. 58 301 59 63
gtps09@wp.pl
www.gtps.art.pl

Dokumenty

do pobrania