Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

6. Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

organizator:

Prezydent Miasta Radomia, Muzeum Witolda Gombrowicza

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2021
wartość nagrody: 40 000 zł

6. Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

Można już zgłaszać książki do szóstej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Swoje zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2021 roku.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest corocznie autorowi najlepszego debiutu prozatorskiego, wydanego w formie książki papierowej pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.

Nagroda będzie przyznawana za tekst o wybitnych walorach literackich, napisany prozą artystyczną. Jako debiut przyjmuje się pierwszą albo drugą książkę danego autora, napisaną prozą artystyczną. Nagrodę można otrzymać jednokrotnie. Autorzy przyjmując nominację do nagrody zaświadczają, że jest to ich pierwsza lub druga książka napisana prozą artystyczną.

Termin zgłaszania książek do Nagrody, nominacje oraz rozstrzygnięcie konkursu ogłaszane są publicznie za pośrednictwem mediów i na stronach internetowych organizatora oraz współorganizatora konkursu.

Zgłoszenia do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, wraz z dziewięcioma egzemplarzami książki, należy przesyłać na adres: Muzeum Witolda Gombrowicza Wsola, ul. W. Gombrowicza 1, 26-660 Jedlińsk z dopiskiem „Nagroda”.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są:

 • autorzy;
 • wydawnictwa;
 • osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim;
 • osoby prywatne;
 • członkowie Kapituły.

Laureatka lub laureat Nagrody otrzyma 40 000 złotych. Kapituła wskaże też osobę, która spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, w ramach rezydencji literackiej.

Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są osoby będące przedstawicielami organizatora, współorganizatora oraz partnera konkursu, a także członkowie Kapituły.

Książki zgłaszane do konkursu powinny posiadać numer ISBN. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Kapituła może dopuścić do udziału w konkursie książkę wydaną bez numeru ISBN

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Organizatora, pytania można kierować także do sekretarza kapituły: t.tyczynski@nagrodagombrowicza.pl

Nagrodę w drodze konkursu przyznaje Prezydent Miasta Radomia autorowi (lub autorom) wybranym przez powołaną przez Prezydenta Kapitułę.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: muzeumgombrowicza.pl

A ciekawych innych propozycji konkursowych zapraszamy do odwiedzenia naszej wyszukiwarki konkursów.

Kontakt

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli
ul. Gombrowicza 1
26-660 Jedlińsk Wsola
tel. 48 321 50 73
muzeum-gombrowicza@muzeumliteratury.pl
www.muzeumgombrowicza.pl