Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

organizator:

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2018

Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku jest inicjatorem i organizatorem XXXIV Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im Wandy Chotomskiej. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Główne cele konkursu to od lat: inspirowanie zainteresowań literackich, czytelniczych, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości, podkreślanie i promowanie talentu dziecka, zachęcenie dzieci i młodzieży polonijnej do podejmowania prób literackich w języku polskim, umożliwienie udziału w literackiej zabawie dzieciom specjalnej troski.

Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 stycznia 2018 r. Organizatorzy dopuszczają możliwość przysyłania utworów literackich w języku angielskim i niemieckim przez dzieci i młodzież polonijną.

Prace konkursowe należy nadsyłać do Gimnazjum nr 2 w Słupsku do 15 stycznia 2018 r. Dla pełnego obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest o nadesłanie kilku wierszy.

Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela lub opiekuna.

Ze względów organizacyjnych, związanych z bardzo dużą ilością uczestników konkursu Organizatorzy serdecznie proszą o:

-przysyłanie opowiadań lub utworów dramatycznych do 10 stron maszynopisu;

-podpisanie i spięcie opowiadania każdego uczestnika;

-podpisanie każdej strony z wierszami młodych literatów;

-nadsyłanie wierszy każdego uczestnika na osobnej stronie;

-opatrzenie pieczątką placówki utworów każdego uczestnika;

-wypełnienie karty zgłoszeniowej, udostępnionej na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 – gimnazjum2slupsk.edupage.org – w zakładce – Międzynarodowy Konkurs Literacki;

-dołączenie wydrukowanej i wypełnionej karty zgłoszeniowej do koperty z wysyłanymi pracami;

-dołączenie podpisanej płyty CD zawierającej jedynie teksty prozatorskie – opowiadania i dramaty.

Nadesłane teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w maju 2018 roku, na gościnnej scenie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Nagrodzone utwory poetyckie i prozatorskie będą opublikowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs, na facebooku, a także w prasie regionalnej.

Informacje pochodzą ze strony: gimnazjum2slupsk.edupage.org

Kontakt

Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Sobieskiego 3
76-200 Słupsk
tel. 059 845 61 40

www.facebook.com/konkursliterackislupsk