Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

58. Nagroda Ministra Rozwoju za osiągnięcia w architekturze i budownictwie

organizator:

Ministerstwo Rozwoju

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2020

58. Nagroda Ministra Rozwoju za osiągnięcia w architekturze i budownictwie

Minister Rozwoju rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa. Wnioski można składać do 30.09.2020 r.

Nagrody są przyznawane corocznie, przy czym w każdej z dziedzin może być przyznana jedna nagroda, w formie statuetki oraz trzy wyróżnienia, w formie dyplomów.

Przedmiotem Konkursu są:

 • projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych lub ich zespołów, w szczególności z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
 • projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych, w szczególności z zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
 • projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno- materiałowych i technologicznych.

Przedmiotem Konkursu mogą być tylko te osiągnięcia twórcze, które zostały zrealizowane i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce stworzyli lub współtworzyli projekty stanowiące osiągnięcia twórcze.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz opisu osiągnięcia twórczego do Ministra, za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji – według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu, dostępnego  w postaci  formularza na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, albo bezpośrednio w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia Ministra Rozwoju z 8 lipca 2020 r.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą zgłaszać twórcy, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne lub prawne związane z powstawaniem lub wykorzystaniem zgłoszonego osiągnięcia twórczego.

Do wniosku powinny być dołączone:

 • informacje lub prezentacje przedstawiające usytuowanie oraz charakterystykę obiektu budowlanego (wybrane rzuty, przekroje i elewacje);
 • wizualizacje – co najmniej 2 ujęcia oraz dokumentacja fotograficzna zrealizowanego obiektu;
 • opinie użytkownika odnośnie do użytkowania przedmiotu osiągnięcia twórczego;
 • spis załączników.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w wersji polskojęzycznej w terminie do 30 września 2020 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa) na adres:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa – z dopiskiem na kopercie „Konkurs o Nagrodę Ministra – Wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa”

lub

w Kancelarii Głównej Ministerstwa Rozwoju, ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, należy kontaktować się z Patrycją Sidor, tel. 22 522 57 31, e-mail: Patrycja.Sidor@mr.gov.pl.

Pełna treść zarządzenia określającego zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie znajduje się w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Pozostałe konkursy dla artystów znajdziecie poprzez naszą wyszukiwarkę!

Kontakt

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa Warszawa
tel. 22 250 01 23
kancelaria@mr.gov.pl
www.gov.pl

Dokumenty

do pobrania