Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

55 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora

organizator:

Centrum Kultury 105 w Koszalinie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.03.2010

55 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora

Warunkiem uczestnictwa  jest:
– zgłoszenie we właściwym terminie udziału w przeglądzie                
– przygotowanie interpretacji nie prezentowanego wcześniej repertuaru   

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie miejskim nie może być zmieniany w dalszych etapach eliminacji.

Konkurs prowadzony jest w formie czterech turniejów
:               

A. Turniej recytatorski
Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego występują w dwóch kategoriach:       
– młodzieży szkół ponadgimnazjalnych                           
– dorosłych                                           
Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach w tym obowiązkowo 1 utwór pisany prozą.                                                                  
Uczestnicy zgłaszają do prezentacji 2 utwory (wiersz i prozę).           
Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.               

Tematykę 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego określa regulamin wydany przez Zarząd Główny TKT.               

B. Turniej Poezji Śpiewanej
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Wykonawca jest solistą.
3. Repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany
4. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
– wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub w prasie literackiej
– uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym     
5. . Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1recytowany i ewentualnie trzeci z tekstem własnym
(Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

6. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
7. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy d dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.

C. Turniej Teatrów Jednego Aktora
Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Turniej Teatrów Jednego Aktora jest przeglądem dorobku i osiągnięć wykonawców poszukujących indywidualnych form wypowiedzi artystycznej, będących wyrazem osobistego zaangażowania w istotne problemy współczesności, kontynuowaniem sztuki narodowej, ludowej i regionalnej –łącznie ze zwyczajami, obrzędami, klechdami – zawierającymi elementy teatru.

Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 minut

D. Wywiedzione ze słowa
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.   

Eliminacje rejonowe odbędą się w dniu 13 marca 2010r. w DOMKU KATA w Koszalinie, ul. Grodzka 3 od godz. 10.00.

Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń do dnia 5 marca 2010r. na adres:

Centrum Kultury 105 w Koszalinie
Dział Rozwoju i Upowszechniania Kultury
ul. Zwycięstwa 105
75-001 Koszalin

Informacje pochodzą ze strony www.ck105.koszalin.pl

Kontakt

Centrum Kultury 105 w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
75-001 Koszalin