Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci66
 • absolwenci67
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne5
 • sportowe1
 • artystyczne30
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie71
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa4
 • firma11
 • instytucja rządowa5
 • samorząd33
 • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

51. Konkurs literacki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

organizator:

Świdwiński Ośrodek Kultury

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.09.2020
wartość nagrody: 1500 zł

51. Konkurs literacki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania współczesną literaturą, stwarzanie miejsca spotkań i dyskusji o kulturze oraz kultywowanie tradycji twórczości Jana Śpiewaka.

Począwszy od roku 2020 motywem przewodnim konkursu są „Reakcje”, które należy rozumieć jak literacką odpowiedź na problemy współczesnego świata. Ponadto co roku będzie ogłaszany temat edycji. W roku 2020 jest to temat: Izolacja mój/nasz świat w pandemii.

Począwszy od roku 2020 formuła konkursu zostaje rozszerzona.
Wyodrębnione zostają dwie kategorie:
a.) Poezja
b.) Reportaż

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a.) W kategorii Poezja przesłanie czterech jednakowych zestawów zawierających od 3 do 5 wierszy o dowolnej objętości, format A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1
b.) W kategorii reportaż czterech jednakowych zestawów zawierających jeden reportaż o objętości do 10 stron format A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1.
Każdy utwór powinien być oznaczony godłem (w formie słowa, bądź wyrażenia, a nie znaku graficznego), tym samym godłem należy zaznaczyć dodatkowa kopertę, w której znajdują się dane osobowe i załącznik nr 1.

Konkurs adresowany jest do wszystkich autorów pełnoletnich, bez względu na przynależności do jakichkolwiek związków twórczych oraz dotychczasowy dorobek artystyczny.

Na konkurs należy przesłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach literackich.

Udział w konkursie jest zgoda autora na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych i wyróżnionych utworów w formie publikacji przez organizatora konkursu ( plakat, publikacja w mediach lub prasie itp.)

Termin nadsyłania prac do 16.09.2020 roku na adres:
Świdwiński Ośrodek Kultury
ul. Niedziałkowskiego 17
78-300 Świdwin
z dopiskiem „Konkurs Literacki”
Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez głównego organizatora.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

 • w kategorii poezja:
  Nagroda główna – 1 500 zł
  Nagroda II stopnia – 1 000 zł
  Nagroda III stopnia – 500 zł
  Nagroda Publiczności – 500 zł
  Wyróżnienie – 250 zł
 • w kategorii reportaż:
  Nagroda główna – 1 500 zł
  Nagroda II stopnia – 1 000 zł
  Nagroda III stopnia – 500 zł
  Nagroda Publiczności – 500 zł
  Wyróżnienie – 250 zł

Utwory zakwalifikowane do nagród i wyróżnień wezmą udział w Turnieju o Nagrodę Publiczności, który odbędzie się podczas imprezy finałowej w dniu 17 października 2020 na Zamku w Świdwinie. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną zaproszeni do Świdwińskiego Ośrodka Kultury na imprezę finałową. Organizator zwraca koszty podróży na terenie kraju (PKP i PKS).

Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział autora w imprezie finałowej w dniu 17 października 2020 w Świdwińskim Ośrodku Kultury. Wyjątkiem może być wydarzenie losowe dot. laureata, lecz ostateczna decyzja należy do Organizatora.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 797 230 952 – sekretariat Świdwińskiego Ośrodka Kultury.

Informacje pochodzą ze strony: zamek.swidwin.pl

Konkursy dla autorów tekstów znajdują się w naszej wyszukiwarce! 

Kontakt

Świdwiński Ośrodek Kultury
ul. Niedziałkowskiego 17
78-300 Świdwin
tel. 797 230 952
sekretariat@zamek.swidwin.pl
zamek.swidwin.pl

Dokumenty

do pobrania