Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

45. edycja konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości

organizator:

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2014

45. edycja konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie XLV edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości.

Organizatorzy proszą o nadsyłanie prac na konkurs na adres:
Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
00–443 Warszawa, ul. Górnośląska 5
w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2014 roku.

Organizatorzy proszą również o przesłanie w odniesieniu do każdej zgłoszonej pracy:
– zgłoszenia Katedry, Instytutu lub Zakładu,
– odpisu recenzji oraz nadania w roku 2013 stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, doktora nauk ekonomicznych, magistra nauk ekonomicznych lub licencjata,
– deklaracji Autorów, wyrażających zgodę na wzięcie udziału w konkursie
z aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu.

Prace zgłaszane na konkurs poddawane są podwójnej ocenie, według następujących kryteriów:
– stopień trudności tematu,
– samodzielny, twórczy wkład autora w rozwiązywanie tematu,
– dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
– teoretyczna wartość pracy,
– praktyczna użyteczność pracy,
– poprawność ujęcia treści pod względem rzeczowym (merytorycznym),
– poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym.

Organizatorzy liczą na wewnętrzną selekcję prac magisterskich i licencjackich oraz przesłanie na konkurs prac, wyróżniających się w tej dziedzinie na uczelni.

Informacje pochodzą ze strony www.skwp.pl

Kontakt

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5
00–443 Warszawa


www.skwp.pl