Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe19
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

45. edycja konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości

organizator:

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2014

45. edycja konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie XLV edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości.

Organizatorzy proszą o nadsyłanie prac na konkurs na adres:
Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
00–443 Warszawa, ul. Górnośląska 5
w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2014 roku.

Organizatorzy proszą również o przesłanie w odniesieniu do każdej zgłoszonej pracy:
– zgłoszenia Katedry, Instytutu lub Zakładu,
– odpisu recenzji oraz nadania w roku 2013 stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, doktora nauk ekonomicznych, magistra nauk ekonomicznych lub licencjata,
– deklaracji Autorów, wyrażających zgodę na wzięcie udziału w konkursie
z aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu.

Prace zgłaszane na konkurs poddawane są podwójnej ocenie, według następujących kryteriów:
– stopień trudności tematu,
– samodzielny, twórczy wkład autora w rozwiązywanie tematu,
– dobór i stopień wykorzystania materiałów źródłowych,
– teoretyczna wartość pracy,
– praktyczna użyteczność pracy,
– poprawność ujęcia treści pod względem rzeczowym (merytorycznym),
– poprawność ujęcia treści pod względem językowym i formalnym.

Organizatorzy liczą na wewnętrzną selekcję prac magisterskich i licencjackich oraz przesłanie na konkurs prac, wyróżniających się w tej dziedzinie na uczelni.

Informacje pochodzą ze strony www.skwp.pl

Kontakt

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5
00–443 Warszawa


www.skwp.pl