Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

42. edycja Turnieju Jednego Wiersza "O Puchar Wina im. Jerzego Jarmołowskiego"

organizator:

Łódzki Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 27.01.2011

42. edycja Turnieju Jednego Wiersza "O Puchar Wina im. Jerzego Jarmołowskiego"

42. edycja Turnieju Jednego Wiersza „O Puchar Wina im. Jerzego Jarmołowskiego” organizowana jest przez Łódzki Dom Kultury. Turniej Jednego Wiersza jest najstarszym turniejem poetyckim w Łodzi, zainicjowanym w 1967 roku w Kole Młodych przy ówczesnym Związku Literatów Polskich. Jego Patron, Jerzy Jarmołowski był wybitnym poetą, aktywnym w łódzkim środowisku literackim.

Cele konkursu:

 • zintegrowanie środowiska literackiego województwa łódzkiego
 • upowszechnienie piękna języka polskiego
 • rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży i dorosłych
 • promocja uzdolnionych młodych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów na stronach internetowych

Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, członkowie stowarzyszeń twórczych i niezrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie organizatorom niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach utworu poetyckiego i osobiste przeczytanie lub wyrecytowanie go podczas konkursu.

Utwory należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres literacki@ldk.lodz.pl do 27 stycznia 2011 roku lub przesłać organizatorom wydruk (maszynopis) osobiście na godzinę przed rozpoczęciem turnieju. Każdy autor może zgłosić tylko jeden wiersz.

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:

 • były publikowane
 • były nagradzane w innych konkursach
 • przekraczają dwie strony znormalizowanego maszynopisu (60 wersów)
 • zawierają treści obsceniczne lub godzące w dobre imię osób trzecich
 • zostaną nadesłane po określonym terminie

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury) bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.reymont.pl

Kontakt

Łódzki Dom Kultury
ul. R. Traugutta 18
90-113 Łódź
tel.: (42) 633 98 00
ldk@ldk.lodz.pl
www.ldk.lodz.pl