Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci33
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe16
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe10
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

42. edycja Turnieju Jednego Wiersza "O Puchar Wina im. Jerzego Jarmołowskiego"

organizator:

Łódzki Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 27.01.2011

42. edycja Turnieju Jednego Wiersza "O Puchar Wina im. Jerzego Jarmołowskiego"

42. edycja Turnieju Jednego Wiersza „O Puchar Wina im. Jerzego Jarmołowskiego” organizowana jest przez Łódzki Dom Kultury. Turniej Jednego Wiersza jest najstarszym turniejem poetyckim w Łodzi, zainicjowanym w 1967 roku w Kole Młodych przy ówczesnym Związku Literatów Polskich. Jego Patron, Jerzy Jarmołowski był wybitnym poetą, aktywnym w łódzkim środowisku literackim.

Cele konkursu:

 • zintegrowanie środowiska literackiego województwa łódzkiego
 • upowszechnienie piękna języka polskiego
 • rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką wśród młodzieży i dorosłych
 • promocja uzdolnionych młodych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów na stronach internetowych

Turniej ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, członkowie stowarzyszeń twórczych i niezrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie organizatorom niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach utworu poetyckiego i osobiste przeczytanie lub wyrecytowanie go podczas konkursu.

Utwory należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres literacki@ldk.lodz.pl do 27 stycznia 2011 roku lub przesłać organizatorom wydruk (maszynopis) osobiście na godzinę przed rozpoczęciem turnieju. Każdy autor może zgłosić tylko jeden wiersz.

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:

 • były publikowane
 • były nagradzane w innych konkursach
 • przekraczają dwie strony znormalizowanego maszynopisu (60 wersów)
 • zawierają treści obsceniczne lub godzące w dobre imię osób trzecich
 • zostaną nadesłane po określonym terminie

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury) bądź reklamujących kolejne edycje konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.reymont.pl

Kontakt

Łódzki Dom Kultury
ul. R. Traugutta 18
90-113 Łódź
tel.: (42) 633 98 00
ldk@ldk.lodz.pl
www.ldk.lodz.pl