Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci76
 • absolwenci76
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

41. Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

organizator:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2020

41. Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „po debiucie” – dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej), także w wersji elektronicznej na portalach literackich „debiut” – dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane według powyższych.

W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia.

Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN)
ani na stronach internetowych i nie nagradzanych w innych konkursach.

Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym godłem, może zawierać do pięciu utworów. Zestawy wierszy zapisane jako dokument w formacie doc, docx lub odt należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
poezja@rok.czestochowa.pl do 10 września 2020 roku do godz. 14:00. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Do wiadomości należy także dołączyć w formie skanu wypełnioną i podpisaną właściwą kartę zgłoszenia (uczestnik pełnoletni lub małoletni) wraz z potrzebnymi klauzulami.

Autorzy w tytule wiadomości dopisują:”konkurs poetycki” oraz kategoria – „debiut” lub „po debiucie”. Prace bez oznaczenia kategorii nie będą rozpatrywane.

Autorzy zobowiązani są do podania w wysłanej wiadomości e-mail numeru telefonu kontaktowego. Wiadomość powinna też zawierać prawdziwe imię i nazwisko autora. Organizator informuje, że jurorzy konkursu otrzymają do oceny tylko i wyłącznie wydruki wierszy, opatrzone wymaganym godłem, bez wglądu w nazwiska autorów.

Jurorzy w porozumieniu z organizatorem mają prawo na każdym etapie konkursu zdyskwalifikować osoby, które nie uwzględnią powyższych zapisów i podadzą nieprawidłowe dane lub nie zastosują się do innych wytycznych związanych z zasadami uczestnictwa.

Laureaci zobowiązani są do udziału w uroczystości finałowej, planowanej w dniu 7 listopada 2020 roku. O wszystkich szczegółach związanych z realizacją lub odwołaniem uroczystości organizator będzie informował na bieżąco. Decyzje organizatora będą warunkowane ogólną sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Zawiadomieni o wynikach konkursu oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień zostaną tylko laureaci konkursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wierszy laureatów konkursu (wyłącznie w celach promocyjnych) w wydawnictwach pokonkursowych oraz do cytowania tych utworów w mediach – bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

Przesyłając wiersze do konkursu autorzy wyrażają tym samym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z konkursem.

W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jurorami.

Informacje pochodzą ze strony: rok.czestochowa.pl

Konkursy literackie dodajemy przez cały rok na portal Moje Stypendium.

Kontakt

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel. (34) 366 59 65
rok@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl

Dokumenty

do pobrania