Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • muzyczne2
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie63
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

30. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej DOTYK

organizator:

Galeria Sztuki w Legnicy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 27.03.2022

30. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej DOTYK

CEL, ZADANIE I ZASADY OCENIANIA PRAC

Celem Konkursu jest szeroka prezentacja najnowszych dokonań współczesnej sztuki biżuterii. Prace powinny stanowić biżuterię w szerokim znaczeniu tego słowa, reprezentować wysoki poziom artystyczny i wykonawczy, zawierać oryginalną koncepcję twórczą oraz wyraźne odniesienie do tematu Konkursu. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń co do zastosowanych materiałów i technik, jednak podkreślając ponad 40-letnią tradycję Festiwalu, sugerują użycie tytułowego srebra. Prace konkursowe ocenia międzynarodowe Jury. Członkowie Jury kwalifikują prace do wystawy głównej i przyznają nagrody regulaminowe. Decyzje Jury są ostateczne – droga prawna jest zamknięta.

TERMINY

 • termin nadsyłania prac: 27 marca 2022
 • obrady Jury: kwiecień 2022
 • czas trwania wystawy prac konkursowych w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO: maj – czerwiec 2022
 • kulminacja LFS i gala wręczenia nagród: 13-14 maja 2022

Zgłoszone prace pozostają do dyspozycji Organizatora do 31 grudnia 2023 r., w celu planowanych przeniesień wystawy.

NAGRODY REGULAMINOWE

 • Grand Prix: 15 000 PLN + 1 kg srebra
 • II Nagroda: 10 000 PLN + 1 kg srebra
 • III Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy: 5 000 PLN + 1 kg srebra
 • Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy: wystawa indywidualna z katalogiem o wartości 6 000 PLN
 • Nagroda Specjalna Organizatora za twórczą odwagę, nowatorstwo, bezkompromisowość lub dowcip wypowiedzi twórczej: Statuetka „Srebrna Ostroga” + 1 kg srebra.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest otwarty i ma charakter międzynarodowy.
 2. Do Konkursu można zgłosić dowolną ilość prac, które: są własnością Artysty w rozumieniu praw autorskich, zostały zgłoszone pod nazwiskiem Autora, mieszczą się w polu ekspozycyjnym o wymiarach 35 x 35 x 25 cm. Po konsultacji z Organizatorem możliwe jest dopuszczenie pracy o pozaregulaminowych wymiarach.
 3. Prace konkursowe Autorzy dostarczają do siedziby Organizatora na własny koszt. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac powstałe w transporcie.
 4. Prace są odsyłane uczestnikom na ich koszt w terminie do 31 grudnia 2023. Odsyłka odbywa się po konsultacji z Organizatorem i ustaleniu dogodnego terminu zwrotu pracy.

Informacje o konkursie pochodzą ze strony: silver.legnica.eu

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy artystyczne.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Galeria Sztuki w Legnicy
pl. Katedralny 1
59-220 Legnica

silver@galeria.legnica.eu
galeria.legnica.eu