Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

3. Solanin Film Festiwal – Festiwal Filmów Niezależnych

organizator:

Nowosolski Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2011

3. Solanin Film Festiwal – Festiwal Filmów Niezależnych

Solanin Film Festiwal to przegląd najlepszych filmów światowego kina oraz konkurs kina niezależnego.

Celem festiwalu jest:

 • promocja województwa lubuskiego poprzez działania kulturalne i artystyczne
 • promocja powiatu nowosolskiego poprzez działania kulturalne i artystyczne
 • promocja miasta Nowa Sól poprzez działania kulturalne i artystyczne
 • prezentacje szerokiej publiczności filmów niezależnych
 • nagrodzenie i promocja młodych twórców niezależnych działających poza nurtem komercyjnym

Na program Festiwalu składają się:

 • pokazy filmów konkursowych
 • pokazy filmów pozakonkursowych
 • pokazy specjalne
 • imprezy towarzyszące

Festiwal ma formę otwartą i jest przeznaczony dla wszystkich młodych twórców niezależnych, którzy działają poza systemem komercyjnym.

Do udziału w Konkursie Kina Niezależnego nie zostaną dopuszczone filmy:

 • wyprodukowane przed 1 stycznia 2009 roku
 • wyprodukowane na odpłatne zlecenie
 • biorące udział w konkursie Solanin Film Festiwal 2009 i 2010
 • zrealizowane przez studentów szkół filmowych jako filmy dyplomowe bądź zaliczeniowe
 • zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej, bądź jury

Do udziału w Konkursie Kina Lubuskiego nie zostaną dopuszczone filmy:

 • wyprodukowane przed 1 stycznia 2009 roku
 • wyprodukowane na odpłatne zlecenie
 • biorące udział w konkursie Kina Lubuskiego w 2010 roku
 • zrealizowane przy udziale organizatorów, komisji kwalifikacyjnej,, bądź jury

Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, które posiadają prawo do dysponowania zgłaszanym filmem lub które otrzymały zgodę od osoby posiadającej to prawo. Zgłoszenia filmów na 3. Solanin Film Festiwal należy dokonać drogą pocztową do 30 czerwca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Nowosolski Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 49
67-100 Nowa Sól

z dopiskiem „3. SOLANIN FILM FESTIWAL”.

Filmy przyjmowane są wyłącznie na nośniku DVD. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne, w prezentacji konkursowej mogą brać udział filmy reprezentujące wszelkie formy i gatunki filmu. Tematyka filmu jest dowolna. Czas projekcji zgłaszanych filmów jest nieograniczony. Jeden twórca może zgłosić do trzech filmów, przy czym każdy musi znajdować się na osobnym nośniku i opatrzony osobnym formularzem zgłoszeniowym. Do oryginalnego egzemplarza filmu należy dołączyć dwie kopie zapasowe filmu.

Osoba zgłaszająca film musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie internetowej Festiwalu: www.solanin-film.pl Formularz zostanie wysłany drogą elektroniczną do organizatorów, jednak wydrukowanie i podpisanie formularza oraz dostarczenie go wraz z egzemplarzem filmu organizatorowi, akceptowane jest jako zgłoszenie filmu do Konkursu Kina Niezależnego lub Konkursie Kina Lubuskiego.

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie filmów o niskiej jakości technicznej, a także naruszających prawo, dobre obyczaje oraz godność człowieka.

Lista zakwalifikowanych filmów zostanie opublikowana na stronie Festiwalu trzy tygodnie po upłynięciu terminu nadsyłania zgłoszeń.

Osoba zgłaszająca film ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w formularzu zgłoszenia filmu. Podanie nieprawdziwych lub  niepełnych danych osobowych, bądź też nie podanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z udziału w Festiwalu. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Osoba zgłaszająca film wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i fragmentów filmów w materiałach reklamowych promujących Festiwal.

Festiwal będzie składał się z dwóch etapów:

 • I etap to selekcja nadesłanych filmów przez Komisje kwalifikacyjną. Te z nich, które uzyskają jej akceptację, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu
 • II etap to prezentacja filmów publiczności w ramach konkursu oraz poddanie ocenie Jury i publiczności oraz nagrodzenie filmów

W ramach Festiwalu odbędzie się Konkurs Kina Niezależnego, na którym Jury przyzna nagrody w kategorii:

 • grand prix
 • najlepsza fabuła
 • najlepszy dokument
 • inne formy

Podczas Festiwalu zostanie również przyznana nagroda publiczności.

Oprócz Konkursu Kina Niezależnego zostanie przeprowadzony Konkurs Kina Lubuskiego, przeznaczony dla twórców z województwa lubuskiego, na którym Jury przyzna nagrodę dla Najlepszego Filmu Lubuskiego.

Osoby wyróżnione, ale nieobecne na Festiwalu, nie otrzymają nagród finansowych, a jedynie dyplomy przysłane drogą pocztową. Organizator zastrzega sobie prawo do emisji konkursowych filmów na publicznych pokazach na terenie powiatu nowosolskiego oraz podczas retrospektyw festiwalu.

Informacje pochodzą ze strony www.solanin-film.pl

Kontakt

Nowosolski Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 49
67-100 Nowa Sól


www.solanin-film.pl