Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

3… 2… 1… Bezpieczny Internet na Start – 2 edycja konkursu

organizator:

Microsoft sp. z o.o

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2010

3… 2… 1… Bezpieczny Internet na Start – 2 edycja konkursu

Organizatorami konkursu są: firma Microsoft, Fundacja Dzieci Niczyje oraz Partnerstwo dla Przyszłości. Patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka.

Konkurs poświęcony jest bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w Internecie i służy aktywnej edukacji uczniów w zakresie promowania właściwych nawyków korzystania z sieci.

W Konkursie mogą brać udział publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe.

W celu zgłoszenia udziału szkoły w konkursie, osoba wybrana przez dyrektora szkoły spośród jej pracowników powinna wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej www.dzieckowsieci.pl/321konkurs

W ramach zajęć szkolnych z uczniami z klas IV-VI, nauczyciele powinni realizować projekty edukacyjne oparte na scenariuszach zajęć „3… 2… 1… Internet!” (dedykowanych uczniom szkół podstawowych klas IV-VI), dostępnych na stronie internetowej www.dzieckowsieci.pl

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • Etap I – zgłoszenie Szkoły i przystąpienie do Konkursu oraz dostarczenie sprawozdań z zajęć przeprowadzonych w oparciu o materiały „3… 2… 1… Internet!”
 • Etap II – rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie Zwycięzcy i wręczenie Nagród.

Sprawozdania z zajęć należy dostarczać do Partnera Konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.dzieckowsieci.pl/sprawozdanie.
Sposób wypełniania sprawozdania jest szczegółowo opisany na stronie internetowej www.dzieckowsieci.pl/instrukcja.

W ramach Konkursu nagrodzonych zostanie dziesięć szkół, w których odsetek uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych na podstawie scenariuszy „3… 2… 1… Internet!”  jest największy. Liczba ta będzie stanowiła wynik procentowy, uzyskany przez podzielenie liczby uczniów klas IV-VI uczestniczących w zajęciach (oraz ujętych w sprawozdaniach) przez liczbę wszystkich uczniów klas IV-VI danej Szkoły.

Dla zwycięskich szkół przewidziano nagrody w postaci dziesięciu konsol do gry Xbox (z grą edukacyjną) o wartości ok. 900 zł każda – po jednej nagrodzie dla każdej zwycięskiej Szkoły.
Wszyscy nauczyciele ze zwycięskich szkół, którzy w trakcie konkursu przesłali sprawozdania z zajęć za pośrednictwem strony internetowej otrzymają dyplomy.

Informacje pochodzą ze strony www.dzieckowsieci.pl

Kontakt

Microsoft sp. z o.o
Al. Jerozolimskie 195
02-222 Warszawa
tel.: (22) 594 10 00
konkurs@dzieckowsieci.pl
www.microsoft.com