Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

29. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych – konkurs PROMOCJE 2019

organizator:

Galeria Sztuki w Legnicy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 06.10.2019
termin rozstrzygnięcia: 05.11.2019

29. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych – konkurs PROMOCJE 2019

Od dwudziestu dziewięciu lat Galeria Sztuki w Legnicy organizuje PROMOCJE – wystawę i konkurs dla absolwentów krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy otrzymali dyplom w pracowni malarstwa. Do udziału w Przeglądzie zaprasza się tych, którzy dyplom ukończenia wyższej uczelni otrzymali w roku 2019 lub w 2018 r. jeśli dotychczas nie brali w nim udziału. Główną nagrodę stanowi wystawa indywidualna laureata wraz z katalogiem.

Ideą PROMOCJI jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twórczych najmłodszego pokolenia malarzy oraz ułatwienie młodym twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne, czemu służyć ma prowadzona przez Galerię działalność wystawiennicza, edytorska i promocyjna. Organizatorzy mają nadzieję, że PROMOCJE pomogą uczestnikom zaistnieć na rynku sztuki, a przede wszystkim pozwolą na włączenie ich nazwisk i działalności w obieg informacji o najnowszych zjawiskach w sztuce polskiej.

W Przeglądzie mogą uczestniczyć absolwenci krajowych wyższych uczelni plastycznych, którzy uzyskali dyplom w 2019 lub 2018 roku,dotychczas nie brali w nim udziału oraz nie przekroczyli 35 roku życia.
Konkurs ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap – wstępna kwalifikacja uczestników (artystów) do wystawy na podstawie nadesłanych zdjęć ich prac. Drugi etap – ostateczna kwalifikacja prac na wystawę i wybór laureatów nagród.

Aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji do przeglądu należy w terminie do 6 października 2019 r. dostarczyć do Galerii kartę zgłoszenia oraz fotografie 3 prac wykonanych w dowolnej technice malarskiej wraz z ich
szczegółowym opisem – technika, wymiary, rok powstania. Ważne: co najmniej jedna praca powinna być wykonana już po ukończeniu uczelni przez autora.

Zdjęcia i kartę zgłoszenia w postaci cyfrowej należy przysłać na adres e-mailowy galerii: promocje@galeria.legnica.eu (Organizatorzy proszą o wysoką jakość techniczną i kolorystyczną zdjęć).

Posiedzenie jury kwalifikacyjnego I etapu (telekonferencja) – odbędzie się do 14 października br.
O wynikach posiedzenia jury kwalifikacyjnego autorzy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie w terminie do 16 października br.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć osobiście lub przysłać zakwalifikowane prace do siedziby Galerii Sztuki w Legnicy w terminie do 29 października 2019 r.

Prace powinny być opatrzone sygnaturą oraz czytelnym, kompletnym opisem na odwrocie obrazu, zawierającym nazwisko autora, tytuł obrazu, wymiary, technikę, rok powstania oraz oznaczenia – „góra”, „dół”.

Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane prace wszystkich autorów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

W skład jury wejdą artyści plastycy, krytycy sztuki oraz przedstawiciele branżowych mediów. Ostatecznej kwalifikacji prac na wystawę oraz podziału nagród dokona jury do 5 listopada 2019 r. Werdykt jury jest ostateczny.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego finisażu 22 listopada 2019 roku o godz. 18.00.

NAGRODY
Przewidywane są następujące nagrody regulaminowe:
I. Grand Prix
II. Nagroda
III. Nagroda Galerii Sztuki – „Srebrna Ostroga”
„Srebrna Ostroga” to nagroda specjalna organizatorów przyznawana za odwagę, bezkompromisowość, nowatorstwo bądź dowcip wypowiedzi twórczej.
IV. Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

Nagrody specjalne przyznawane przez fundatorów:
– Nagroda Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu w postaci wystawy indywidualnej
– Nagroda Miesięcznika Artystycznego „Format” publikacja poświęcona laureatowi

Informacje pochodzą ze strony: galeria.legnica.eu

Zobacz inne konkursy dla artystów z różnych dziedzin sztuki! 

Kontakt

Galeria Sztuki w Legnicy
pl. Katedralny 1
59-220 Legnica
tel. 76 86 20 910
promocje@galeria.legnica.eu
galeria.legnica.eu

Dokumenty

do pobrania