Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

organizator:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 15.02.2021
wartość nagrody: 15 000 zł

27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

Celem Międzynarodowego Biennale Plakatu (MBP) w Warszawie – od 1966 roku, kiedy miała miejsce jego pierwsza edycja – jest prezentowanie szerokiej publiczności przeglądu plakatów wykonanych przez artystki i artystów z całego świata w czasie zawartym między poprzednią i bieżącą edycją. Przegląd najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie projektowania wyłaniany jest w drodze konkursów.

W strukturze organizacyjnej MBP w Warszawie znajdują się: Komitet Honorowy, Prezydent, Sekretarz Generalny, Rada Programowa, na czele której stoi Honorowy Przewodniczący, Komitet Organizacyjny oraz Biuro Biennale.

27. edycja MBP w Warszawie obejmuje Konkurs Główny (Konkurs G.) i Konkurs Tematyczny (Konkurs T.), które mają odrębne regulaminy.

Konkurs T. ma charakter otwarty. W Konkursie T. mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Tematem Konkursu T. jest: „Zmieniający się świat a zdrowie”.
Autorki/Autorzy biorący udział w Konkursie T. mogą wziąć udział w Konkursie G., którego Regulamin stanowi odrębny dokument.

Plakaty przyjęte do Konkursu T. zostaną poddane preselekcji przez Komisję Preselekcyjną – złożoną z wybitnych artystów projektantów i teoretyków sztuki.
Plakaty dopuszczone przez Komisję Preselekcyjną do finałowego etapu Konkursu T. zostaną przedłożone do oceny Międzynarodowemu Jury, które wskaże zwycięzców Konkursu T.
Autorka/Autor, biorąca/y udział w Konkursie T., akceptuje Regulamin z dodatkowymi dokumentami, jak Karta Zgłoszenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE TEMATYCZNYM
1. Plakaty do Konkursu T. można zgłaszać indywidualnie, w duecie, grupie artystycznej, a także jako studia graficzne/projektowe/brandingowe itp.
2. Autorka/Autor może zgłosić do Konkursu T. maksymalnie 2 plakaty, które powstały nie wcześniej niż 1 kwietnia 2018.
3. Plakaty w Konkursie T. muszą spełniać formalno-techniczne wymogi uczestnictwa – opisane w niniejszym Regulaminie.
4. Zgłoszenie do Konkursu T. wymaga przesłania najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 plakatów w formie plików cyfrowych do Biura Biennale za pośrednictwem formularza on-line: warsawposterbiennale.com
5. Za termin przyjęcia zgłoszenia plakatów do Konkursu T., czyli rozpoczęcia procedowania, przyjmuje się (pod warunkiem wypełnienia jednocześnie innych wymogów regulaminowych) datę wpływu plików cyfrowych plakatów do Biura Biennale za pośrednictwem formularza on-line: warsawposterbiennale.com
6. Cyfrowe wersje plakatów zostaną wykorzystane przez Organizatora – poza wykonaniem wydruków na potrzeby wystawy konkursowej – do opracowania katalogu (co dotyczy plakatów zakwalifikowanych do finałowego etapu Konkursu T.) oraz celów promocyjnych 27. MBP w Warszawie i Organizatora (co dotyczy plakatów przyjętych do Konkursu G. i zakwalifikowanych do finałowego etapu Konkursu T.).

WYMOGI FORMALNO-TECHNICZNE KONKURSU TEMATYCZNEGO:
1. Każdy plakat zgłaszany jest do Konkursu T. wersji cyfrowej: 70×100 cm, 300 DPI, format: JPG (highest quality) lub PDF, kolorystyka: CMYK
2. Plakaty zakwalifikowane do finałowego etapu Konkursu T. wydrukuje Organizator we własnym zakresie.
3. Autorka/Autor, zgłaszając plakaty do Konkursu T., musi wypełnić Kartę Zgłoszenia za pośrednictwem formularza on-line: warsawposterbiennale.com
4. Autorka/Autor, wypełniając Kartę Zgłoszenia, oświadcza ponadto, że:
a. zapoznał(a) się i akceptuje Regulamin Konkursu T.
b. wykonał(a) plakat osobiście i samodzielnie; w przypadku dzieła współautorskiego – że wskazani autorzy wykonali je osobiście i wspólnie.
5. Niewywiązanie się z wymogów formalno-technicznych oraz uchybienie terminowi zgłoszenia skutkuje nieprzyjęciem plakatu do Konkursu T.
6. Lista plakatów zakwalifikowanych przez Komisję Preselekcyjną do finałowego etapu Konkursu T. zostanie podana do dnia 15 marca 2021 na stronie internetowej: www.warsawposterbiennale.com

KWALIFIKACJA PRAC I NAGRODY
1. Międzynarodowe Jury przyzna następujące nagrody w Konkursie T.:

 • I nagroda – 15 000 zł
 • II nagroda – 10 000 zł
 • III nagroda – 7 000 zł
 • oraz wyróżnienia honorowe.

2. Wyniki Konkursu T. zostaną uroczyście ogłoszone w dniu otwarcia 27. MBP w Warszawie, które odbędzie się 12 czerwca 2021, i zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.warsawposterbiennale.com
3. Zwycięzcy Konkursu T. zostaną powiadomieni o jego wynikach przez Organizatora drogą mailową.
4. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród fundowanych.
5. Wartość nagród zostanie pomniejszona o należny podatek dochodowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Informacje pochodzą ze strony: warsawposterbiennale.com

Na portalu znajdziecie więcej konkursów artystycznych – zajrzyjcie koniecznie! 

Kontakt

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa

office.biennale@asp.waw.pl
www.warsawposterbiennale.com