Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci51
 • absolwenci50
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie19
 • artystyczne27
 • naukowe25
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie51
 • międzynarodowe7
 • małopolskie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia3
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
Wróć do listy

15. Konkurs literacki o nagrodę FanFila

organizator:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzaj:
literackie, artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie, międzynarodowe
termin składania wniosków: 01.03.2021
wartość nagrody: 1200 zł

15. Konkurs literacki o nagrodę FanFila

Konkurs literacki o nagrodę FanFila jest adresowany wyłącznie do uczniów szkół średnich, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Termin nadsyłania prac: do 1 marca 2021 roku.

Autorkami i autorami prac konkursowych mogą zostać tylko osoby, które nie przekroczyły 20 roku życia. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim.

W tej edycji Konkurs rozgrywać się będzie w czterech kategoriach – poezji, prozy, przekładu literackiego i etiudy filmowej.

W dziedzinie poezji Organizatorzy zapraszają do nadsyłania pięciu wierszy o dowolnej długości i tematyce.

Konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę).

Konkurs translatorski dotyczy przekładu wiersza Adrienne Rich „XIII (Dedications)” z tomu „An Atlas of the Difficult World: Poems” 1988-1991 (1991) z języka angielskiego na język polski. Tekst znajduje się w załączniku do Regulaminu, dostępnego na stronie Organizatora.

W konkursie na etiudę filmową zadaniem jest stworzenie filmowej interpretacji dzieła literackiego. Szczegółowy regulamin tej kategorii znajduje się w załączniku do Regulaminu, dostępnego na stronie Organizatora.

Prace – wyłącznie w wersji elektronicznej, w pliku PDF – należny przesyłać na adres fanfil@amu.edu.pl wskazując w temacie maila, której kategorii dotyczy zgłoszenie. Oprócz pracy do przesyłki elektronicznej należy dołączyć osobny plik PDF z dodatkowymi informacjami, które zawierać będą: imię i nazwisko autorki lub autora pracy – bez godła, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, klasę; a także imię i nazwisko opiekuna literackiego, jego adres e-mail, adres szkoły.

Ponadto warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie przez uczestnika Konkursu – a w przypadku, gdy jest on niepełnoletni, również przez jego rodzica lub opiekuna prawnego – pisemnych oświadczeń:

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na potrzeby Konkursu;
 • o zapoznaniu się z zasadami Konkursu, w tym dotyczącymi publikacji prac oraz przyznawania i wypłaty nagród oraz o akceptacji tych zasad.

Oświadczenia te powinny zostać potwierdzone odręcznym podpisem, zeskanowane i przesłane na adres sekretariatu Konkursu: fanfil@amu.edu.pl

Nagrody (w każdej z kategorii osobne i równorzędne) w tegorocznej edycji konkursu wynoszą:

 • nagroda pierwsza: 1200 PLN
 • nagroda druga: 800 PLN
 • nagroda trzecia: 500 PLN

W niniejszej edycji Konkursu przewidziano przyznanie nagród specjalnych: autorki i autorzy najlepszych prac nadesłanych spoza Polski mają szansę na uzyskanie zwolnienia z opłaty za pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrody specjalne mogą zostać przyznane w każdej z czterech konkursowych kategorii.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: fanfil.amu.edu.pl

A ciekawych innych ofert konkursowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel. 61 829 40 00
rectorof@amu.edu.pl
www.amu.edu.pl

Dokumenty

do pobrania