Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci55
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie17
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie61
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy

13. Ogólnopolski Konkurs na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory

organizator:

Kutnowski Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.03.2024

13. Ogólnopolski Konkurs na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory

Ilustracja nie powinna powtarzać tego, co powiedział pisarz, lecz w sposób twórczy uzupełniać jego słowa i przedłużać działanie tekstu. Wynika stąd nieodparcie pierwszy wniosek: nierozerwalność ilustracji z tekstem, który powinien być artyście w całości znany i zgodnie z intencjami autora przez niego skomentowany (…) ilustracja winna być inspirowana przez autorskie słowo. Rycina postępuje za tekstem, a nie może zdominować ani zająć w książce miejsce niezależne, poddana jedynie rygorom własnej sztuki. , napisał K. Głombiowski w pracy „Książka w procesie komunikacji społecznej”.

Tego idealnego połączenia i indywidualności wypowiedzi twórczej organizatorzy szukają zapraszając do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory, który od lat nierozerwalnie towarzyszy „Stacji Kutno” Festiwalowi Jeremiego Przybory. Słuchajcie piosenek Mistrza, inspirujcie się ich dowcipem, liryką i nostalgią. Czerpcie z nich natchnienie i przelewajcie na papier!

Kutnowski Dom Kultury ogłasza XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory.

Organizatorem konkursu jest:
Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno; Tel/fax 24 254-21-37,
mail kontaktowy:agnieszkadabrowska@kdk.net.pl
Konkurs towarzyszy Ogólnopolskiemu Festiwalowi Jeremiego Przybory Stacja Kutno.

Konkurs kierowany jest przede wszystkim do artystów plastyków, uczniów, studentów i absolwentów: liceów plastycznych, Akademii Sztuk Pięknych, szkół artystycznych ale także do osób zajmujących się plastyką nie zawodowo. Konkurs nie jest adresowany do uczniów szkół podstawowych !

Termin konkursu: od 1 stycznia do 10 marca 2024 r.

Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach: • Grafika (szeroko rozumiana: techniki tradycyjne i cyfrowe)/ techniki malarskie/ pastele/ kolaż/ techniki mieszane, płaskie/ wszystkie inne autorskie techniki • z wyłączeniem prac na blejtramie • format prac nie przekraczający 100×70 cm

Ilość prac zgłoszonych do konkursu: od 1 do 3 sztuk. WSZYSTKIE PRACE JEDNEGO AUTORA PROSIMY ZGŁASZAĆ NA JEDNEJ KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ. Niezależnie czy stanowią cykl czy nie, wszystkie prace jednego autora zgłaszamy pod jednym godłem na jednej karcie.

Prace zgłaszane na konkurs nie mogą być w żaden sposób oprawiane: rama, antyrama.
a) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą brane pod uwagę przy ocenie jury
b) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą odsyłane autorom

Praca musi być opatrzona godłem (godło: znak graficzny, pseudonim lub numer który przybiera autor). Na pracy oprócz godła, powinien znajdować się jej tytuł = tytuł piosenki do której została wykonana. Do pracy powinna być dołączona koperta z godłem zawierająca czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia (JEDNĄ dla wszystkich prac, jeśli są tego samego autora) oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych (pod regulaminem) Wersję cyfrową pracy prosimy wysłać na adres mailowy koordynatora konkursu: agnieszkadabrowska@kdk.net.pl lub dołączyć kopię cyfrową na CD do przesyłki. Każde zgłoszenie powinno także zawierać kilka zdań o twórcy, jego dorobku, wykształceniu czy zainteresowaniach.

Prace zgłaszane na konkurs powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Z doświadczenia organizatora wynika, że prace zapakowane bezpośrednio tylko w kopertę bąbelkową docierają mocno pogniecione i nie nadają się do ekspozycji. Prace np. pogniecione lub uszkodzone w inny sposób, wynikający ze złego zapakowania, nie będą podlegały ocenie.

Pula nagród wynosi 9 000 zł. Jury dysponuje nią w dowolny sposób, dokonując podziału pomiędzy nagrodzonych i wyróżnionych.

Laureat (laureaci) pierwszej nagrody z roku poprzedniego nie będą mieć możliwości zdobyci tego lauru w roku następnym.

Jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie plastyki, nauczycieli akademickich ASP oraz przedstawiciela Organizatora, dokona oceny prac w dwóch etapach : wstępnej selekcji i wyłonienia prac finałowych. Jury ma prawo dobrania dowolnych kryteriów podczas oceny prac, biorąc pod uwagę ich stylistykę. Jedną z naczelnych zasad jaką się kieruje jest ciekawe ujęcie tematu czyli obecność „ducha Przybory”!

Termin nadsyłania prac upływa 10 marca 2024 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Oryginały prac wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych należy nadsyłać na adres: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno; z dopiskiem „KONKURS PRZYBORA” Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Agnieszka Dąbrowska-Walczak. Kontakt: Tel/fax 24 254-21-37, wew. 103 mail: agnieszkadabrowska@kdk.net.pl

Ogłoszenie wyników, wystawa oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas 20. edycji „Stacji Kutno” w kwietniu 2024 r.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem, telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu oraz szczegółach związanych z wręczeniem nagród.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog zawierający nagrodzone prace.

Autorzy nadesłanych prac wyrażają zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w katalogu, programie „Stacji Kutno” oraz w czasie trwania Festiwalu. Inne wykorzystanie ww. prac przez Organizatora możliwe będzie tylko po wcześniejszych ustaleniach warunków z autorem.

Prace zwracane będą tylko na wyraźne życzenie autorów zgłoszone w karcie wraz z nadesłaniem pracy. Organizator nie odsyła prac poza teren Polski. Ewentualne zgłoszone zwroty prac odbędą się po zdjęciu wystawy pokonkursowej i zakończeniem wszelkich prac związanych z Konkursem, w grudniu i styczniu następnego roku. W terminie wcześniejszym możliwy jedynie odbiór osobisty. Organizator nie zwraca prac, które są wydrukami grafiki cyfrowej, a także prac niezgodnych z regulaminem.

Decyzja jury konkursowego jest ostateczna i nie podlegająca reklamacjom.

Wszelkie spory dotyczące konkursu nie objęte regulaminem rozstrzygane będą na drodze cywilnoprawnej.

Informacje pochodzą ze strony: www.stacjakutno.art.pl

Sprawdź inne konkursy artystyczne dostępne na naszej stronie!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
tel. 24 254 21 37
agnieszkadabrowska@kdk.net.pl
www.kdk.net.pl