Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

12. Konkurs na zbiór wierszy im. Scherffera von Scherfeersteina O Syfon Scherfera

organizator:

K. I. T. "Stowarzyszenie Żywych Poetów"

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2020

12. Konkurs na zbiór wierszy im. Scherffera von Scherfeersteina O Syfon Scherfera

Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 12. KONKURS NA ZBIÓR WIERSZY. Termin nadsyłania prac upływa dnia 15 września 2020, liczy się data stempla pocztowego.

Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Uczestnicy winni nadsyłać zestawy obejmujące nie więcej niż 45 utworów poetyckich, mieszczących się na nie więcej niż 54 stronach (nie licząc spisu treści i tytułowej), w 3 kopiach oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD, pendrive).

Zestawy prac należy nadsyłać na adres: K. I. T. „STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW”, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. Ks. LUDWIKA I, UL. JANA PAWŁA II Nr. 5 (NISZA), Z DOPISKIEM „SYFON SCHERFFERA 2020”.

Zestawy należy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w konkursach na tomik wierszy ani publikowane w drukach zwartych. Mogą być publikowane częściowo w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji, prasie literackiej.

Nadesłane zestawy wierszy oceni jury w składzie: Ryszard Chłopek, Joanna Mueller, Radosław Wiśniewski. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane.

O wynikach konkursu laureat zostanie powiadomiony listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

Wręczenie nagrody finansowej oraz honorowej odbędzie się w trakcie 22. Konfrontacji Literackich Syfon w październiku 2020 roku. Nagrodzony tom wierszy zostanie opublikowany nakładem organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do poczynienia drobnych zmian o charakterze redakcyjnym i korektorskim w nagrodzonym zestawie. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z przyznania nagrody i rozstrzygnięcia konkursu w przypadku braku zestawów spełniających kryteria estetyczne i formalne lub z przyczyn od niego niezależnych.

Dodatkowe informacje: na stronie profilowej Stowarzyszenia w serwisie Facebook oraz pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: topos.com.pl

A w naszej bazie codziennie pojawiają się nowe oferty konkursów, nie tylko literackich!

Kontakt

Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" z Brzegu
ul. Jana Pawła II 5
49-300 Brzeg

kit_szp@wp.pl
www.zywipoeci.pl