Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

12. Biennale Grafiki Studenckiej Poznań 2021

organizator:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2021

12. Biennale Grafiki Studenckiej Poznań 2021

Organizatorem konkursu Biennale Grafiki Studenckiej jest Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP. Udział w konkursie jest bezpłatny. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie studenci wyższych uczelni plastycznych oraz wydziałów artystycznych wyższych uczelni w Polsce oraz dyplomanci/absolwenci wyższych uczelni plastycznych z 2019 i 2020 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 31.01.2021 roku. 

Żaden z boków przesyłki zawierającej pracę nie może być dłuższy niż 200 cm. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 3 prac. Grafiki kilkuczęściowe będą traktowane jako jedna praca.

Zgłoszenie konkursowe obejmuje:
– pobrany ze strony internetowej Organizatora formularz zgłoszeniowy wypełniony i przesłany w edytowalnym formacie DOC lub DOCX (Własnoręczny podpis nie jest wymagany na formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w konkursie, poprzez przesłanie wskazanych wyżej dokumentów, jest jednocześnie potwierdzeniem akceptacji regulaminu konkursu)
– reprodukcje prac w formacie JPG (łącznie do 5 MB). W nazwie plików z reprodukcjami należy umieścić nazwisko i imię autora, tytuł pracy oraz numer odsyłający do pozycji reprodukcji wskazanym w zgłoszeniu konkursowym (nazwisko_imię_tytuł_01.jpg).
– do zgłoszenia może dołączyć tekst opisujący zgłoszone prace (do 1000 znaków, w edytowalnym formacie DOC lub DOCX).

Organizator poinformuje zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia drogą elektroniczną w formie e-maila zwrotnego. Zgłoszenie niepełne lub błędnie wypełnione nie zostanie zaakceptowane.

Zgłoszenie należy przesłać w jednym e-mailu na adres Organizatora bgs@uap.edu.pl

Organizator przewiduje przyznanie głównej nagrody (Grand Prix) oraz nagród dodatkowych o łącznej puli 10 000 zł.

Organizator przewiduje przyznanie nagród fundowanych oraz wyróżnień. Dokładna lista nagród dodatkowych zostanie opublikowana w późniejszym terminie. Prace laureatów oraz uczestników wystawy pozostają ich własnością.

Komisja Konkursowa
Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą wybrani przez Organizatora: artyści-pedagodzy, zaproszeni krytycy sztuki, kolekcjonerzy, marszandzi. Jej skład zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora.

Komisja Konkursowa na podstawie nadesłanych reprodukcji dokona wyboru prac na wystawę, który będzie jednoznaczny z nominowaniem autorów do Nagrody Grand Prix Biennale Grafiki Studenckiej.

Ogłoszenie listy autorów nominowanych do Nagrody jest jednoznaczne z zaproszeniem do udziału w wystawie konkursowej. Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

Prace osób nominowanych, odpowiednio zabezpieczone i opisane, powinny zostać dostarczone przez autorów (na własny koszt) pod adres wskazany przez Organizatora.

Wybór laureata Nagrody Grand Prix BGS zostanie ogłoszony podczas oficjalnego otwarcia wystawy w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

Prace zostaną zwrócone autorom do przyszłej edycji Biennale Grafiki Studenckiej (na koszt Organizatora).

Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań do odpowiedniego zabezpieczenia prac na czas wystawy.

Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

W przypadku napływu prac przekraczających fizyczne możliwości wystawiennicze organizator zastrzega sobie możliwość wystawiania wybranych przez siebie prac.

Pytania na temat konkursu można kierować na adres: bgs@uap.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony: bgs.uap.edu.pl

Konkursy dla studentów i absolwentów systematycznie publikujemy w serwisie Moje Stypendium – zapraszamy! 

Kontakt

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29
61-745 Poznań

bgs@uap.edu.pl
bgs.uap.edu.pl