Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

10. edycja konkursu na pracę magisterską dot. ochrony konsumentów

organizator:

UOKiK

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2020
wartość nagrody: 5000 zł

10. edycja konkursu na pracę magisterską dot. ochrony konsumentów

Celem konkursu na pracę magisterską jest zwrócenie uwagi studentów na problematykę ochrony konsumentów. Prace można przysyłać do 30 października 2020 roku.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek – ekonomię, administrację czy zarządzanie. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu ochrony konsumentów.

Do konkursu można zgłaszać prace, których tematyka poświęcona jest prawnym i ekonomicznym aspektom ochrony konsumentów, z wyłączeniem następujących zagadnień:

 • nadzór rynku, w tym bezpieczeństwo produktów i system oceny zgodności;
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • jakość wyrobów i usług.

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać autor pracy albo jej promotor lub recenzent po uzyskaniu pisemnej zgody autora na zgłoszenie pracy. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę co najmniej bardzo dobrą.

Wymaganym językiem pracy magisterskiej jest język polski. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.

Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów wynosi 5 tys. złotych brutto.

Kapituła może przyznać:

 • nagrodę pieniężną za zajęcie drugiego miejsca w wysokości 3 tys. złotych brutto;
 • nagrodę pieniężną za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości 2 tys. złotych brutto.

Zgłoszenie z oznaczeniem „Konkurs na najlepszą pracę magisterską – DK – konsumenci” należy składać:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa lub
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.

Zgłoszenie powinno obejmować:

 • jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie w formacie A4 pracy magisterskiej, napisanej dowolną czcionką, o wielkości nie mniejszej niż 12 pkt, w miękkiej oprawie (np. zbindowanej lub na spirali);
 • jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy (maksymalnie 1800 znaków bez spacji, tj. jedna strona maszynopisu), określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski. Streszczenie powinno być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem pracy magisterskiej. Informacje te nie wliczają się w limit 1800 znaków;
 • jeden egzemplarz pracy magisterskiej oraz streszczenia w wersji elektronicznej (dwa oddzielne pliki w formacie DOC albo DOCX lub PDF) na płycie lub innym nośniku danych. Pliki powinny być podpisane wg wzoru: imię_nazwisko_praca_mgr oraz imię_nazwisko_streszczenie;
 • kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 • zaświadczenie wydane przez władze uczelni, zawierające informacje o terminie obrony pracy, jej temat, ocenę pracy oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela pracownik Departamentu Komunikacji, tel. 22 55 60 272, e-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: uokik.gov.pl

A ciekawych innych propozycji konkursowych zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 22 556 08 00
uokik@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl

Dokumenty

do pobrania