stypendia dla studentow medycyny i pielegniarstwa

27.09.2021

Stypendia dla studentów kierunków medycznych

Coraz częściej organy samorządowe decydują się na otwarcie programów stypendialnych dla studentów medycyny i innych kierunków medycznych. 

Naczelna Izba Lekarska regularnie udostępnia dane o liczbie aktywnych zawodowo lekarzy oraz ich wieku. Statystyki pokazują, że braki kadrowe są realnym problemem, przed którym już teraz stoją samorządy oraz sami pacjenci. Z tego też powodu magistraty, władze powiatów i gmin inicjują programy stypendialne dla lekarzy. Stypendia te mają na celu nie tylko pomoc studentom, ale również poprawę sytuacji służby zdrowia na danym obszarze. W zamian za uzyskaną pomoc finansową, student zobowiązuje się podjąć pracę na określony w umowie okres w placówce na terenie danej gminy lub powiatu. W większości przypadków stypendium mogą uzyskać tylko ci studenci, którzy nie powtarzają roku.

Stypendia dla studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego – lista

  • Stypendia w ramach programu Częstochowa dla Medyków 2021 dla studentów VI roku kierunków medycznych oraz III i V roku kierunków pielęgniarskich. Stypendyści muszą zobowiązać się, że po zakończeniu kształcenia podejmą pracę na terenie Gminy Częstochowa na przynajmniej 3 lata. Termin składania wniosków: 30 września.
  • Powiat Przeworski: stypendium dla studentów kierunku lekarskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów. Stypendyści muszą zobowiązać się do podjęcia pracy w SP ZOZ Przeworsk. Termin składania wniosków: 10 października.
  • Hrubieszów – stypendia dla studentów kierunków lekarskich 2021 dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Stypendysta musi zobowiązać się, że zawrze umowę, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego oraz zobowiąże się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Hrubieszowie. Termin składania wniosków: 10 października.
  • Stypendia dla studentów medycyny woj. świętokrzyskiego  2021 dla studentów kierunków lekarskich. Warunkiem otrzymania stypendium jest zagwarantowanie przez studenta odpracowania pełnego roku pobierania stypendium w jednostce na terenie województwa świętokrzyskiego. Termin składania wniosków: 15 października.
  • Stypendia dla medyków od powiatu kartuskiego dla studentów na kierunkach: lekarskim, analityka medyczna, pielęgniarstwo, położnictwo. Termin składania wniosków: 18 października.
  • Program stypendialny „Pielęgniarka” w powiecie strzelecko-drezdeneckim dla studentów kierunku pielęgniarstwo na dowolnym roku. Nie uwzględnia się sytuacji materialnej ani średniej ocen. W zamian za finansowanie, po ukończeniu studiów absolwent zobowiązuje się do podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym w Drezdenku na okres 2 lat. Termin składania wniosków: 31 października.
  • Stypendia Naczelnej Izby Lekarskiej na staż w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w podnoszących kwalifikacje zawodowe kursach i warsztatach. Termin składania wniosków: 30 listopada.

Dotąd podobne stypendia dla studentów medycyny i innych medycznych kierunków przyznawały także:

Stypendia dla studentów medycyny powtarzają się co rok i/lub co semestr, dlatego zachęcamy do regularnego sprawdzania naszych baz.

Zachęcamy też do przejrzenia bazy pozostałych stypendiów. Znajdziecie u nas m.in. krajowe stypendia naukowe oraz stypendia zagraniczne. Powodzenia!