Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci16
 • absolwenci18
 • doktoranci11
 • naukowcy6
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • różne15
 • sztuka/muzyka6
 • nauki humanistyczne/społeczne7
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne8
 • medycyna1
 • projektowanie/architektura3
 • prawo2
 • ekonomia/biznes3
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe3
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Szwajcaria2
 • Stany Zjednoczone5
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • Kanada1
 • Belgia1
 • Wielka Brytania3
 • Bułgaria2
 • Słowacja1
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Finlandia1
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja2
 • Austria2
 • Europa2
 • Włochy3
 • Niemcy3
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • online2
 • Singapur1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium badawcze w Japonii

organizator:

Fundacja MATSUMAE

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
Japonia
termin składania wniosków: 31.08.2016
liczba stypendiów: 20

Stypendium badawcze w Japonii

Fundacja oferuje ok. 20 stypendiów na prowadzenie badań naukowych w różnych ośrodkach naukowych w Japonii. Czas trwania jednego stypendium może być planowany na okres od 3 do 6 miesięcy w terminie od kwietnia 2017 roku do marca 2018 roku. Projekt stypendium może być przedstawiony przez kandydata w dwóch dziedzinach tj.: nauki przyrodnicze (natural science) oraz inżynieria (engineering).

Kandydat na etapie składania wniosku musi mieć zgodę wybranej jednostki w Japonii na zrealizowanie projektu badawczego. Fundacja Matsumae nie uczestniczy, ani nie udziela pomocy w nawiązaniu kontaktu z instytucją goszczącą.

Kandydaci muszą spełnić następujące warunki:

 • w chwili wysyłania aplikacji zobowiązani są przebywać w swoim kraju zamieszkania;
 • posiadać co najmniej stopień naukowy doktora lub równoważny;
 • wiek poniżej 49 lat;
 • znajomość języka angielskiego lub japońskiego umożliwiająca swobodne prowadzenie badań;
 • ugruntowana pozycja naukowa i zawodowa w kraju pochodzenia i
 • zadeklarowany powrót do kraju zamieszkania po zakończeniu stypendium;
 • dobry stan zdrowia

Zgłoszenia można przesyłać do 31 sierpnia 2016 r.
Przyjmowane są jedynie dokumenty w języku angielskim oraz wysłane pocztą/kurierem (dokumenty wysłane faksem lub drogą mailową nie będą rozpatrywane).
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków to koniec grudnia 2016.
Informacja o konkursie: http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/11/ae2017.pdf
Dokumenty aplikacyjne: http://www.mif-japan.org/fellowship/form/?hl=en

Informacje pochodzą ze strony: www.mif-japan.org

Kontakt

Fundacja MATSUMAE
4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku
Tokyo 167-0043 JAPAN

contact@mif-japan.org
www.mif-japan.org