Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci18
 • absolwenci20
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni7
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • medycyna3
 • prawo2
 • różne17
 • sztuka/muzyka6
 • projektowanie/architektura3
 • nauki humanistyczne/społeczne10
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe4
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne9
 • ekonomia/biznes3
 • literatura4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Bułgaria2
 • Czechy1
 • Ukraina1
 • Kosowo1
 • Gruzja1
 • online4
 • Belgia1
 • Szwecja1
 • Wielka Brytania3
 • Finlandia2
 • Szwajcaria1
 • Słowacja2
 • Białoruś1
 • Serbia1
 • Czarnogóra1
 • Kanada1
 • Łotwa1
 • cały świat4
 • Hiszpania1
 • Europa3
 • Włochy3
 • Węgry1
 • Albania1
 • Mołdawia1
 • Francja2
 • Holandia2
 • Portugalia1
 • Stany Zjednoczone7
 • Armenia1
 • Bośnia i Hercegowina1
 • Azerbejdżan1
 • Macedonia1
 • Niemcy3
 • Austria2
 • Singapur1
 • Norwegia1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa8
 • samorząd1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji im. Czesława Rodkiewicza

organizator:

Fundacja im. Czesława Rodkiewicza

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Kanada
termin składania wniosków: 30.04.2011

Stypendia Fundacji im. Czesława Rodkiewicza

Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia podania.

 • Dokładnie zapoznać się z procedurą złożenia wniosku i formularzem zgłoszeniowym.
 • Formularz należy wypełnić pismem maszynowym wypełniając wszystkie rubryki w języku polskim.
 • Przeczytać oświadczenie i podpisać formularz.
 • Dodatkowe dokumenty:

1. Certyfikowana przez dziekanat kopia dyplomu (dyplomów).
2. Certyfikowana przez dziekanat kopia strony indeksu „z wynikiem”.
3. Opinia promotora (max. 150 słów).
4. Dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych – max. 150 słów każda (opinie
recenzentów będą uwzględnione).
5. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające otwarcie przewodu doktorskiego.
6. Curriculum vitae.

 • Należy opisać doświadczenia, które są robione z udziałem zwierząt – max. 150 słów.
 • Wszystkie dokumenty muszą być wysłane na adres Zarządu w Edmontonie przed dniem 30 kwietnia 2011 r. Podania dostarczone przez pocztę po dniu 31 maja 2011 r. nie będą uwzględniane w Konkursie.

Adres;
Janusz Wójcik, President
622 Wahstao Rd
Edmonton, Alberta, T5T 2Y4
Canada

Informacje pochodzą ze strony www.cmrsf.republika.pl

Kontakt

Fundacja im. Czesława Rodkiewicza
.
.

www.cmrsf.republika.pl