Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne17
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Norwegia1
 • cały świat6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa10
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji im. Czesława Rodkiewicza

organizator:

Fundacja im. Czesława Rodkiewicza

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
Kanada
termin składania wniosków: 30.04.2011

Stypendia Fundacji im. Czesława Rodkiewicza

Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia podania.

 • Dokładnie zapoznać się z procedurą złożenia wniosku i formularzem zgłoszeniowym.
 • Formularz należy wypełnić pismem maszynowym wypełniając wszystkie rubryki w języku polskim.
 • Przeczytać oświadczenie i podpisać formularz.
 • Dodatkowe dokumenty:

1. Certyfikowana przez dziekanat kopia dyplomu (dyplomów).
2. Certyfikowana przez dziekanat kopia strony indeksu „z wynikiem”.
3. Opinia promotora (max. 150 słów).
4. Dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych – max. 150 słów każda (opinie
recenzentów będą uwzględnione).
5. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające otwarcie przewodu doktorskiego.
6. Curriculum vitae.

 • Należy opisać doświadczenia, które są robione z udziałem zwierząt – max. 150 słów.
 • Wszystkie dokumenty muszą być wysłane na adres Zarządu w Edmontonie przed dniem 30 kwietnia 2011 r. Podania dostarczone przez pocztę po dniu 31 maja 2011 r. nie będą uwzględniane w Konkursie.

Adres;
Janusz Wójcik, President
622 Wahstao Rd
Edmonton, Alberta, T5T 2Y4
Canada

Informacje pochodzą ze strony www.cmrsf.republika.pl

Kontakt

Fundacja im. Czesława Rodkiewicza
.
.

www.cmrsf.republika.pl