Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie3
 • studenci4
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy18
 • inni8
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe8
 • ekonomia/biznes2
 • prawo1
 • sztuka/muzyka4
 • różne18
 • literatura2
 • medycyna1
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne10
 • nauki humanistyczne/społeczne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Kanada1
 • Finlandia1
 • Ukraina1
 • Niemcy6
 • Tajwan1
 • Holandia1
 • Szwecja1
 • Irlandia1
 • Wielka Brytania2
 • Włochy4
 • Portugalia1
 • Europa4
 • Hiszpania3
 • Węgry1
 • Stany Zjednoczone6
 • Norwegia1
 • online1
 • cały świat7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa11
 • firma1
 • instytucja rządowa7
 • samorząd2
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

organizator:

Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko (DBU)

Rodzaj:
nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
Niemcy
termin składania wniosków: 16.09.2018

Program Stypendialny Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Międzynarodowy Program Stypendialny dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Termin składania wniosków: 16.06.2018 – 16.09.2018

Wnioski o stypendium należy składać poprzez stronę DBU www.dbu.de/2584.html, gdzie najpierw należy się zarejestrować. Następnie kandydat otrzyma e-mail z indywidualnym loginem. Aplikację można wypełnić w języku niemieckim lub angielskim. System ma postać kolejno otwieranych pól, które należy uzupełniać. W niektórych punktach wniosku wymagane jest dodanie załączników w formie PDF (patrz poniżej).

Po terminie zamknięcia systemu aplikacyjnego: 16 września 2018 r. nie będzie możliwe nanoszenie zmian w złożonym wniosku. Wnioski niekompletne oraz nie posiadające wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne: 17-18 października 2018 r., Poznań

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Jednym z elementów rozmowy jest prezentacja swojego projektu (należy przygotować prezentację w PowerPoint) w języku niemieckim lub angielskim.

Uroczystość wręczenia stypendiów: 24 listopada 2018 r., Warszawa

Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w dniu 24 listopada w Warszawie. Jak co roku uroczystość zostanie uświetniona obecnością przedstawicieli DBU i Fundacji im. Nowickiego, a także przedstawicieli polskich instytucji związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem (ministerstwa, urzędy, organizacje, media oraz byli stypendyści i ich bliscy).

Wyjazd do Niemiec: Luty 2019 r.

Właściwą część stypendium poprzedza dwutygodniowy kurs wprowadzający obejmujący intensywną naukę języka niemieckiego oraz program kulturalno-wycieczkowy.

Czy spełniasz warunki?

Kryteria:

Stypendium Fundacji DBU możesz otrzymać, jeśli:
– jesteś absolwentem polskiej uczelni (dyplom magistra) albo studentem ostatniego roku studiów, który uzyska dyplom magistra najpóźniej do końca stycznia 2018 r. (w tym także doktoranci), a dodatkowo interesujesz się tematyką ochrony środowiska
– uzyskałeś dyplom ukończenia studiów w ciągu ostatnich trzech lat,
– nie ukończyłeś 31 roku życia,
– posiadasz stały pobyt w Polsce

oraz przedłożysz wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne!

Jakie dokumenty należy przedstawić aplikując o stypendium?

1. Koncepcja projektu, który kandydat chce zrealizować w ramach swojego stażu, według następującego schematu:
• Temat projektu
• Wprowadzenie
• Obecny stan wiedzy na świecie i w Polsce w wybranej dziedzinie
• Cel projektu
• Określenie metodyki (harmonogramu) pracy
• Oczekiwane efekty i ich znaczenie w praktyce lub dla prowadzenia dalszych badań
• Bibliografia

Wskazane jest, aby w opisie projektu uwypuklić znaczenie wybranego tematu dla środowiska w Polsce lub w Niemczech. Opis powinien być zawarty maksymalnie w trzech stronach A4.

2. Świadectwo ukończenia studiów – skan dyplomu.
Kandydaci, którzy uzyskają dyplom po terminie składania aplikacji muszą dołączyć w miejsce dyplomu zaświadczenie z uczelni o przewidywanym terminie ukończenia studiów/uzyskania dyplomu (wraz z tłumaczeniem na j. niemiecki lub angielski, tłumaczenie może być wykonane przez kandydata).

3. Opinia z uczelni np. od promotora pracy dyplomowej

4. CV

5. Potwierdzenie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego – pismo z lektoratu/szkoły językowej/posiadany certyfikat.

UWAGA!
Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku niemieckim bądź angielskim. Jeśli świadectwa ukończenia studiów, opinia z uczelni, potwierdzenie znajomości języka wystawione są w języku polskim – należy je przedłożyć wraz z samodzielnie wykonanym tłumaczeniem na język niemiecki lub angielski.

W uzasadnionych przypadkach losowych istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnego trybu dostarczenia brakującego dokumentu, jednak wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z koordynatorami programu.

Koordynator Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU
Dr Nicole Freyer-Wille
E-mail: n.freyer(at)dbu.de
Tel.: +49 541 9633 302
www.dbu.de

Krajowy koordynator Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU w Polsce
Dr Karol Mrozik
E-mail: kmrozik(at)up.poznan.pl
Tel.: +48 690 680 618

Dodatkowe dane kontaktowe:

Partner programu DBU w Polsce – Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska
Manager SdS ds. Programu Stypendialnego DBU
(Kontakt z byłymi stypendystami, promocja programu oraz wszelkie przydatne informacje)
Emil Jarosz
E-mail: stypendia(at)sds.org.pl
Tel: +48 780 16 14 12
www.sds.org.pl
www.facebook.com/Stypendia.DBU

Informacje pochodzą ze strony www.sds.org.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska Manager SdS ds. Programu Stypendialnego DBU (Partner programu DBU w Polsce)
ul. Żwirki i Wigury 93, p.1105
02-089 Warszawa
tel. +48 780 16 14 12
stypendia@sds.org.pl
www.sds.org.pl