Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie2
 • studenci10
 • absolwenci6
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni5
Dziedzina-+zaznacz wszystkie
 • nauki ścisłe/przyrodnicze/techniczne7
 • sztuka/muzyka4
 • prawo3
 • literatura1
 • różne13
 • ekonomia/biznes5
 • projektowanie/architektura2
 • nauki polityczne/media/stosunki międzynarodowe5
 • języki obce1
 • nauki humanistyczne/społeczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • Turcja1
 • Nowa Zelandia1
 • Austria3
 • Indie1
 • Stany Zjednoczone5
 • Republika Południowej Afryki1
 • cały świat4
 • Niemcy3
 • Włochy2
 • Francja1
 • Singapur1
 • Holandia1
 • Szwajcaria1
 • Japonia1
 • online2
 • Europa2
 • Australia1
 • Rumunia1
 • Wielka Brytania1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa3
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa12
 • firma1
 • instytucja rządowa4
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowe stypendium Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Uniwersyteckich 2019

organizator:

AAUW National Office

Rodzaj:
różne
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
cały świat, Stany Zjednoczone
termin składania wniosków: 15.11.2019

Międzynarodowe stypendium Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Uniwersyteckich 2019

Międzynarodowe stypendia przyznawane są za studia dzienne lub badania prowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych dla kobiet, które nie mają amerykańskiego obywatelstwa ani stałej rezydentury. Dotyczy to zarówno studiów magisterskich, jak i doktoranckich w akredytowanych amerykańskich instytucjach szkolnictwa wyższego.

Program międzynarodowego stypendium Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Uniwersyteckich (AAUW) istnieje od 1917 roku. Inicjatywa zapewnia wsparcie finansowe dla kobiet, które realizują studia dzienne na poziomie magisterskim (graduate) i doktoranckim (postgraduate) lub badania podoktorskie (postdoctoral) na uczelni amerykańskiej i nie mają amerykańskiego obywatelstwa ani stałej rezydentury. Ograniczona liczba stypendiów jest dostępna dla kobiet studiujących poza terenem Stanów Zjednoczonych (wyłączając ojczyznę kandydatki) i należących do Graduate Women International (zobacz listę instytucji stowarzyszonych). AAUW daje pierwszeństwo kobietom, które wykazywały wcześniejsze zaangażowanie w polepszanie sytuacji kobiet i dziewczyn poprzez inicjatywy obywatelskie, lokalne i zawodowe.

Do pięciu międzynarodowych stypendiów dla studiów magisterskich (master’s / first professional degrees) zostanie przedłużonych na drugi rok; stypendystki otrzymają informacje o zgłoszeniach do tego dodatkowego konkursowego programu podczas swojego roku stypendialnego.

Stypendystki wybierane są na podstawie osiągnięć akademickich oraz swojego poświęcenia w aktywizmie na rzecz kobiet i dziewczyn. Odbiorczynie nagrody po powrocie do swojej ojczyzny zostają często liderkami w biznesie, instytucjach rządowych, akademickich, działaniach aktywistycznych, sztukach pięknych czy nauce.

Program stypendiów międzynarodowych, po raz pierwszy uruchomiony w 1917 roku, pierwotnie stworzono celem zapewniania latynoamerykańskim kobietom możliwości studiów wyższych w Stanach Zjednoczonych. Inicjatywa obecnie obejmuje kobiety z całego świata, a stypendia międzynarodowe przyznano ponad 3600 kobietom z ponad 150 krajów.

Kryteria kwalifikacji

Kandydatki muszą posiadać ekwiwalent amerykańskiego bachelor’s degree (zwykle tytuł zawodowy licencjata) uzyskany do 15 listopada 2018 roku oraz złożyć dokumenty aplikacyjne na studia do wybranej instytucji edukacyjnej przed zgłoszeniem do programu. Do pięciu międzynarodowych stypendiów dla studiów magisterskich (master’s / first professional degrees) zostanie przedłużonych na drugi rok; stypendystki otrzymają informacje o zgłoszeniach do tego dodatkowego konkursowego programu.

 • Stypendium międzynarodowe nie jest dostępne dla poprzednich odbiorczyń stypendiów lub grantów AAUW (z wyłączeniem nagród z podlegających filii lub nagród lokalnych lub Community Action Grant). Członkinie zarządu AAUW nie mogą aplikować o stypendia ani granty. Działaczki z kadry AAUW lub wolontariuszki z uprawnieniami decyzyjnymi, które chcą wnioskować o przyznanie im nagrody, muszą zrzec się tych uprawnień.
 • Kandydatki, którym nie udało się zdobyć stypendium, mogą zgłosić się ponownie.
 • Kandydatki muszą spełniać następujące kryteria do stypendium międzynarodowego:
  • Obywatelstwo inne niż amerykańskie lub wiza nieimigracyjna w przypadku zamieszkania w Stanach Zjednoczonych. Kobiety, które są obecnie (lub spodziewają się być w czasie stypendium) stałymi rezydentkami USA lub mają podwójne obywatelstwo USA i innego państwa, nie spełniają kryteriów kwalifikacji.
  • Ekwiwalent amerykańskiego bachelor’s degree (zwykle tytuł zawodowy licencjata) uzyskany do 15 listopada 2018 roku.
  • Zamiary pełnego zaangażowanie się w zaproponowany dzienny program studiów w czasie roku stypendialnego.
  • Plany powrotu do ojczyzny, aby rozwijać swoją karierę zawodową.
  • Potwierdzona biegłość w języku angielskim. Jeśli kandydatka nie przedstawi pisemnego oświadczenia, że jej językiem ojczystym jest angielski lub że ukończyła edukację średnią lub wyższą w uczelni anglojęzycznej (wymagany indeks) lub że ukończyła / ukończy semestr studiów stacjonarnych na uczelni anglojęzycznej między listopadem 2017 a listopadem 2019 (wymagany indeks), to musi wysłać swój wynik w teście ETS TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Institutional TOEFL lub inne certyfikaty biegłości (jak IELTS) nie będą przyjmowane. Progi punktowe: 550 dla testu papierowego (TOEFL PBT, nie starszy niż przed październikiem 2017); 79 dla testu internetowego (TOEFL iBT, nie starszy niż przed listopadem 2017); 60 dla Revised TOEFL PBT (nie starszy niż przed listopadem 2017).
  • Kandydatki na poziomie magisterskim oraz doktoranckim muszą do 15 listopada 2019 złożyć dokumenty do akredytowanej instytucji edukacyjnej na okres roku stypendialnego i muszą wskazać nazwę wybranej instytucji w formularzu aplikacyjnym do programu międzynarodowego.
  • Stypendia magisterskie są przeznaczone dla uczestniczek programów przyznających tytuły zawodowe, jak J.D., M.F.A., L.L.M., M.Arch., a także tytułów medycznych jak M.D., D.D.S. i innych.
  • Stypendia doktoranckie przeznaczone są dla uczestniczek programów przyznających stopnie naukowych doktora, jak Ph.D. czy Ed.D.
  • Kandydatki na poziomie podoktorskim muszą dostarczyć dowód uzyskania swojego stopnia; posiadać doktorat w programie studiów doktoranckich sklasyfikowanym jako badawczy (np. Ph.D., Ed.D., D.B.A., D.M.) lub M.F.A. do dnia 15 listopada 2019; oraz wskazać jednostkę, w której będą prowadziły badania.
  • Kandydatki na stypendia magisterskie i doktoranckie muszą być studentkami akredytowanych instytucji na terenie USA w czasie roku stypendialnego.
  • Ograniczona liczba stypendiów jest dostępna dla członkiń GWI na studiowanie bądź prowadzenie badań w instytucjach poza Stanami Zjednoczonymi, z wyłączeniem jednostek badawczych w ojczyźnie kandydatek. Uczelnie będące zagranicznymi filiami instytucji amerykańskich traktowane są jako instytucje poza Stanami Zjednoczonymi.
  • Stypendystki muszą uczestniczyć w całorocznych studiach lub badaniach podczas stypendium. Program stypendium międzynarodowego nie zapewnia finansowania na częściową realizację studiów bądź badań. Programy kończące się przed kwietniem roku stypendialnego nie podlegają kwalifikacji.
  • Stypendia magisterskie i doktoranckie wspierają tradycyjny sposób nauki na uniwersytetach, a program stypendialny nie zapewnia funduszy na nauczanie na odległość, studia przez internet czy programy silnie zorientowane na kursy na odległość. Ostatecznie decyzje o tym, czy dany kurs spełnia te wymogi, podejmie AAUW.

Korzyści

 • Studia magisterskie: 18 000 dolarów amerykańskich.
 • Studia doktoranckie: 20 000 dolarów amerykańskich.
 • Badania podoktorskie: 30 000 dolarów amerykańskich.

Jak się zgłosić?

Ostateczny termin: 15 listopada 2019.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy założyć konto internetowe.

Więcej informacji na oficjalnej stronie.

Informacje pochodzą ze strony: www.aauw.org

Tłumaczenie RS

Sięgnijcie po inne oferty stypendialne ze świata

Kontakt

AAUW National Office
1310 L St. NW, Suite 1000
Washington, DC 20005
tel. 202 785 7700
connect@aauw.org
www.aauw.org