Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe94
 • inne15
 • artystyczne34
 • socjalne13
 • sportowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Przechlewo 2023

organizator:

Urząd Gminy Przechlewo

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, absolwenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.07.2023

Stypendium Wójta Gminy Przechlewo 2023

Od dnia 19 czerwca 2023 roku można składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Przechlewo. Stypendium Wójta Gminy Przechlewo jest przyznawane uczniom klas IV – VIII szkół znajdujących się na terenie Gminy Przechlewo w formie jednorazowego pieniężnego stypendium.

Wójt przyznaje stypendium:

 • dla najlepszego absolwenta;
 • za wybitne osiągnięcia naukowe;
 • za wybitne osiągnięcia artystyczne;
 • za wybitne osiągnięcia sportowe.

Kryteria przyznawania stypendium określa uchwała nr 462/LXVIII/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przechlewo, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

 • w przypadku stypendium dla najlepszego absolwenta – dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń;
 • w przypadku pozostałych stypendiów – rodzic/opiekun prawny ucznia lub dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń.

Wnioski składa się do Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo w terminie:

 • 5 dni przed planowanym zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku stypendium dla najlepszego absolwenta;
 • do dnia 31 lipca danego roku szkolnego, w którym uczeń uzyskał osiągnięcia będące podstawą ubiegania się o stypendium.

Stypendia wypłacane są na rachunek bankowy wskazany we wniosku:

 • do dnia 30 czerwca – w przypadku stypendium dla najlepszego absolwenta;
 • do 30 września – w przypadku pozostałych stypendiów.

Więcej Informacji oraz wzór wniosku do pobrania znajdą Państwo TUTAJ – Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Przechlewo.

Informacje pochodzą ze strony: przechlewo.pl

Sięgnijcie po stypendia dla zdolnych uczniów z całej Polski!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Przechlewo
ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo
tel. 59 83 34 301
ug@przechlewo.pl
przechlewo.pl