Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie56
 • studenci64
 • absolwenci21
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni57
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne8
 • inne4
 • sportowe42
 • naukowe19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie8
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd61
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Miasta Gdyni dla uczniów wyróżniających się w nauce

organizator:

Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 05.09.2010

Stypendium Miasta Gdyni dla uczniów wyróżniających się w nauce

O stypendium mogą się ubiegać:
1. uczniowie – stali mieszkańcy Gdyni – gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych (lub równorzędnych szkół w innych miastach, pod warunkiem, że w Gdyni nie ma szkoły o takim kierunku kształcenia ), uczniowie gdyńskich szkół – pochodzenia polskiego ze Wschodu;
2. studenci – stali mieszkańcy Gdyni -kształcący się w szkołach wyższych i studenci pochodzenia polskiego zamieszkujący tereny byłego Związku Radzieckiego i kształtujacy się w gdyńskich szkołach oraz uczelniach Trójmiasta.

Wnioski o stypendia mogą składać
:
1. sami zainteresowani,
2. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
3. dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły,
4. władze uczelni, organizacje samorządowe i społeczne.

Stypendia przyznawane są uczniom:
1. laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych, ogólnopolskich i międzynarodowych-osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce;
2. uczniom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego-osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce;
3. uczniom uzyskującym wysokie wyniki w nauce lub legitymującym się osiągnieciami z wybranej dziedziny i ujawniającym szczególne uzdolnienia bądź aktywnie działającym na rzecz lokalnego środowiska rówieśniczego.

Stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz dobre wyniki w nauce przysługują przede wszyskiem:
1. Za osiągnięcia sportowe:
a). członkom Kadry Narodowej Seniorów lub Juniorów w danej dziedzinie sportu,osiągającym
jednocześnie dobre wyniki w nauce;
b). zwycięzcom turniejów sportowych międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich,
osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce
2. Za osiągnięcia artystyczne:
a). laureatom konkursów i przeglądów o charakterze artystycznym na szczeblu   
międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim, osiągającym dobre wyniki w nauce.

Wymagane dokumenty:
1). wniosek napisany samodzielnie lub przez uprawnione do tego osoby/organy,
2). oryginał zaświadczenia ze szkoły/uczelni o średniej ocen z ostatniego roku nauki (bądź lat),
3). oryginał zaświadczenia z uczelni na jakim wydziale i roku student studiuje (w przypadku studiów równoległych tak samo oryginały zaświadczeń z innych uczelni),
4). kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach (dyplomy, zaświadczenia itp.) poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę/uczelnię lub po okazaniu oryginałów przez pracownika Wydziału Edukacji.

Uczniowie klas pierwszych oraz studenci pierwszego roku dokumentują swoje osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia, z zastrzeżeniem, że nie można legitymować się kolejny raz osiągnięciami, za które stypendium było już przyznane.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Edukacji w nieprzekraczalnych terminach: – do 5 września – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych – do 5 października – studenci. Uwaga! Wnioski złożone, lub które wpłyną do Kancelarii lub Wydziału po
terminach określonych wyżej będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie bedą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

Informacje pochodzą ze strony www.gdynia.pl

Kontakt

Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji
ul. 10 Lutego 24, pokój nr 608
81-364 Gdynia
tel. (58) 66 88 457
wydz.edukacji@gdynia.pl
www.gdynia.pl