Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne16
 • artystyczne34
 • sportowe28
 • socjalne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wójta Gminy Niechlów dla uczniów 2021

organizator:

Urząd Gminy Niechlów

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.09.2021

Stypendia Wójta Gminy Niechlów dla uczniów 2021

Wójt gminy Niechlów ogłasza nabór w wniosków na stypendia artystyczne, naukowe oraz sportowe dla uczniów. Wnioski można składać do 30 września 2021 r.

Stypendium przyznaje się uczniom, uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Niechlów, za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne, uzyskane w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek.

Stypendium przyznaje się jednorazowo na koniec roku szkolnego i nie ma ono charakteru socjalnego. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na stronie.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • są laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub interdyscyplinarnych, którzy są zdobywcami trzech pierwszych miejsc kończących się etapem powiatowym,
 • uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne (np. posiadają swoje publikacje, wystawy, wyróżniają się wieloletnią działalnością społecznie użyteczną),
 • uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,0 lub więcej,
 • posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • nie mają godzin nieusprawiedliwionych nieobecności.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom, którzy spełniają następujące warunki:

 • w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych uzyskali medalowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej rejonowym w danym roku szkolnym, w którym składany jest wniosek,
 • w kolejnych trzech latach (dla danego cyklu kształcenia) poprzedzającym złożenie wniosku zajmowali medalowe miejsca na szczeblu co najmniej powiatowym,
 • lub zostali powołani do wojewódzkiej kadry młodzieżowej w swojej dyscyplinie sportu,
 • posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • nie mają godzin nieusprawiedliwionych nieobecności.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • co najmniej trzykrotnie w danym roku szkolnym, w którym składany jest wniosek uzyskali czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej powiatowym lub zajmowali je w kolejnych trzech latach (dla danego cyklu kształcenia) poprzedzających złożenie wniosku,
 • mają dorobek artystyczny udokumentowany dyplomami, listami pochwalnymi, zaświadczeniami itp.,
 • posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 • nie posiadają godzin nieusprawiedliwionej nieobecności.

Z wnioskami o stypendium mogą występować:

 • dyrektorzy szkół,
 • kierownik Gminnego Ośrodka Kultury, kierownik Biblioteki Gminnej, stowarzyszenia, kluby sportowe i artystyczne dla uczniów do nich należących.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w kwocie do 1000 zł netto, do rąk rodzica bądź prawnego opiekuna lub przekazywane jest przelewem na wskazane przez nich konto.

Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Niechlowie.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: niechlow.biuletyn.net

A ciekawych innych ofert stypendiów dla uczniów zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Gminy Niechlów
ul. Głogowska 31
56-215 Niechlów
tel. 65 543 56 76
urzad@niechlow.pl
www.niechlow.pl