Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
 • artystyczne17
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia szkolne 2012/2013 – Gmina Świdnica

organizator:

Gmina Świdnica

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendia szkolne 2012/2013 – Gmina Świdnica

Tylko do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, języków obcych i kolegiów służb społecznych – do 15 października 2012 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013.

Formularze dostępne są w Gminnym Zespole Oświaty, lub za pośrednictwem strony internetowe www.gmina.swidnica.pl ( zakładka: karty usług – Gminny Zespół Oświaty).

O stypendium ubiegać się mogą rodzice:

 • uczniów szkół podstawowych,
 • gimnazjów,
 • szkół ponadgimnazjalnych,
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich,
 • nauczycielskich kolegiów języków obcych
 • kolegiów pracowników służb społecznych, których dochód w rodzinie nie przekracza 351 złotych netto na osobę.

Wypełnione wnioski należy składać w Gminnym Zespole Oświaty, ul. Głowackiego 4 – pokój Nr 301 ( II piętro ) w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2012 r, a w przypadku słuchaczy wymienionych kolegiów – do 15 października 2012 r.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (z zakładu pracy, powiatowego urzędu pracy, wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego, alimentów, zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażanego w hektarach przeliczeniowych a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2011 ).

Informacje pochodzą ze strony www.gmina.swidnica.pl

Kontakt

Gmina Świdnica
ul. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
tel. 74 852 12 26
urzad@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl