Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe28
 • socjalne14
 • naukowe92
 • inne16
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Polskiego Komitetu ds. UNESCO 2020

organizator:

Polski Komitet ds. UNESCO, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie, lubelskie
termin składania wniosków: 15.05.2020

Stypendia Polskiego Komitetu ds. UNESCO 2020

Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS informują, iż na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Polskim Komitetem do spraw UNESCO absolwenci uczelni wyższych z zagranicy (krajów Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej oraz krajów rozwijających się) mogą ubiegać się o stypendia badawcze finansowane przez PK ds. UNESCO.

Program jest skierowany do badaczy z tytułem licencjata, magistra lub doktora do 35. roku życia, którzy zamierzają prowadzić program badawczy w polskich publicznych uczelniach akademickich, nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W drodze wyjątku akceptację może również uzyskać wniosek doktora lub profesora po 35. roku życia.

Wysokość przyznawanego stypendium wynosi:

 • dla stypendystów, którzy ukończyli trzyletnie studia wyższe zakończone dyplomem, miesięczna wysokość stawki stypendialnej wynosi 1 500,00 PLN;
 • stypendyści, którzy mają ukończone pełne studia wyższe, odpowiadające polskim pięcioletnim studiom magisterskim, otrzymają miesięczną stawkę stypendialną w wysokości 2 200,00 PLN.

Stypendia przyznawane są na podstawie złożonych wniosków na okres od 1 do 6 miesięcy. Stypendysta realizuje program badawczy pod opieką pracownika naukowego uczelni przyjmującej – UMCS. Zgoda na przyjęcie na staż i objęcie opieką naukową powinna być potwierdzona przez opiekuna stypendysty w formularzu stypendialnym.

Aby aplikować na staż w ramach UMCS, należy przesłać następujące dokumenty do dnia 15 maja 2020 roku:

 1. podanie o przyjęcie na staż i objęcie opieką naukową, z wyszczególnieniem  przewidywanego czasu trwania stażu oraz datą jego rozpoczęcia,
 2. formularz stypendialny (w załączniku),
 3. oświadczenie (w załączniku),
 4. kopie dyplomów ukończenia studiów,
 5. dwie referencje osób, które mogą potwierdzić kwalifikacje kandydata.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Centrum Współpracy Międzynarodowej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pokój 1207
20-031 Lublin

lub

Centrum Europy Wschodniej UMCS
ul. Zana 11
20-601 Lublin

Stażysta zobowiązany jest do ubezpieczenia na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo wykupienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub do przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu stażu.

Warunkiem wypłaty stypendium jest obecność na terenie Polski. Stypendium na dany miesiąc nie zostanie wypłacone w przypadku ponad 15-dniowej nieobecności. Koszty zamieszkania i utrzymania ponosi stypendysta. O przyznaniu stypendium ostatecznie decyduje Polski Komitet ds. UNESCO. Po odbyciu stażu należy wypełnić raport stypendialny.

Uwaga!

Osoby pobierające inne środki pomocy stypendialnej z budżetu państwa oraz osoby mające Kartę Polaka lub kartę stałego pobytu w Polsce nie mogą korzystać ze stypendiów Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Centrum Europy Wschodniej UMCS
ul. Zana 11, 20-601 Lublin,
tel. (+48) 81 537 64 04, tel./faks (+48) 81 537 64 61
biuro@centrum.umcs.pl

Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
tel./fax 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 98
Osoba do kontaktu: Małgorzata Południuk, e-mail: m.poludniuk@umcs.pl

Dokumentacja dostępna jest do pobrania w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.umcs.pl.

Przejrzyj też inne oferty stypendiów dla studentów i doktorantów!

Kontakt

Centrum Europy Wschodniej UMCS
ul. Zana 11
20-601 Lublin
tel. (+48) 81 537 64 04
biuro@centrum.umcs.pl 
www.umcs.pl

Dokumenty

do pobrania