Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji Lanckorońskich na projekty i badania

organizator:

Fundacja Lanckorońskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2017

Stypendia Fundacji Lanckorońskich na projekty i badania

Fundacja Lanckorońskich bezpośrednio finansuje projekty zgodne z jej celami, jak i również wspiera badania zagraniczne poprzez udzielanie stypendiów. Przedmiotowe stypendia corocznie rozdziela Komisja przy Polskiej Akademii Umiejętności, w skład której wchodzą także przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK).

Należy podkreślić, iż Fundacja Lanckorońskich także bezpośrednio dofinansowuje projekty, które nie mają charakteru badawczego, natomiast wypełniają jej cele – m.in. wydawnictwa źródłowe, monografie, wydawnictwa pokonferencyjne, zagraniczne kwerendy archiwalne czy publikacje będące przewodnikami po rozpoznanych i powielonych zasobach archiwalnych. Ponadto, Fundacja może być współorganizatorem sympozjów naukowych oraz wystaw. W odniesieniu do powyższych, kosztowniejszych projektów wnioski o dotację należy kierować bezpośrednio do Fundacji zgodnie z poniższą procedurą.

Do kogo kierować wnioski dotyczące projektów?

Pytania dotyczące ewentualnych wniosków należy kierować poprzez formularz kontaktowy.

Wniosek musi wpłynąć najpóźniej do dnia 15 stycznia. Wnioski otrzymane po tej dacie nie będą rozpatrywane w tym samym roku, tylko w następnym.

Co musi zawierać wniosek?

Wniosek musi zawierać następujące informacje:

 1. Opis projektu – nie więcej niż dwie strony A4.
 2. Życiorys wnioskodawcy wraz z ewentualną bibliografią.
 3. Dwie recenzje od dwóch uznanych specjalistów, najlepiej profesorów danej dziedziny.
 4. Szczegółowy harmonogram opisujący realizację projektu, z uwzględnieniem:
 • przewidywanej pracy
 • rocznych wymagań finansowych jeżeli projekt będzie trwać dłużej niż jeden rok. Innymi słowy, w przypadku projektów trwających ponad rok, wniosek powinien określać wymagania finansowe dotyczące każdego roku.

Jeżeli wniosek dotyczy ewentualnej publikacji:

 • Szczegółowy wykaz wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem tekstu do druku.
 • Przewidziany nakład.
 • Przewidziany przychód ze sprzedaży.
 • Ujemny wynik z powyższej kalkulacji precyzujący zapotrzebowanie na dofinansowanie, tak aby projekt nie przyniósł straty.
 • Nazwa i adres wydawnictwa wraz z nazwiskiem osoby zajmującej się projektem po stronie wydawcy.
 • Kopia podpisanej umowy z wydawcą albo co najmniej list od niego potwierdzający konkretny zamiar wydania.
 • Wykaz innych od Fundacji Lanckorońskich sponsorów, czy instytucji, które wyraziły zgodę na współdofinansowanie wraz z uzgodnionymi z nimi kwotami.

Preferowane są wnioski składane przez autorów, a nie przez wydawców.

Jeśli wniosek nie dotyczy publikacji, należy przedstawić analogiczne albo najbardziej zbliżone informacje.

Kiedy będą rozpatrywane wnioski?

Wnioski będą rozpatrywane raz w roku w kwietniu.

Kiedy nastąpi decyzja?

Decyzje będą skierowane do wnioskodawców do końca maja.

W jakich walutach przyznawane są wnioskowane dotacje?

Dotacje przyznawane są wyłącznie w PLN albo Euro. Ubiegający się o dofinansowanie projektu realizowanego w Polsce wnioskuje o dotację w PLN, natomiast w innych krajach w Euro. Jeżeli projekt obejmuje zarówno koszty, które należy zapłacić w Polsce, jak i również za granicą, wówczas wniosek powinien wskazywać wartość wymaganego dofinansowania odpowiednio w PLN oraz Euro.

Co zrobić w nagłej sytuacji?

Wnioski mogą być wysłane do prezesa Fundacji w innym niż powyższym trybie, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach, które muszą być szczegółowo uzasadnione i przedstawione w wniosku. Powyższe wnioski będą rozpatrywane (lub nie) w zależności od wyłącznej decyzji Fundacji.

Kwestie prawne i podatkowe

Fundacja Lanckorońskich ma swoją siedzibę poza terytorium RP. Fundacja nie doradza ani nie bierze żadnej odpowiedzialności za prawne skutki lub ewentualne zobowiązania podatkowe wynikające z faktu otrzymania środków pieniężnych od Fundacji.

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania o jaką można się ubiegać?

Jedynie w absolutnie wyjątkowych przypadkach dofinansowanie projektów przez Fundację może przekraczać 50.000 zł. W większości przypadków dofinansowanie jest na poziomie dużo niższym niż ta kwota.

Kiedy beneficjent otrzyma dofinansowanie?

Szczególnie w przypadku publikacji Fundacja stosuje praktykę, iż środki przeznaczone na dofinansowanie będą przelane na wskazane konto dopiero w chwili wysłania tekstu do druku.

Pozostałe warunki dotyczące procesu wnioskowania:

Fundacja każdorazowo wymaga, aby fakt dofinansowania został wspomniany w książce albo ujęty w odpowiednim miejscu jeśli projekt będzie miał charakter inny niż wydawniczy. Informacja taka musi zawierać logo Fundacji składające się zarówno z elementu graficznego, jak i nazwy Fundacji (takie jak na górze tej strony – logo dostępne w wersji elektronicznej u prezesa Fundacji). Fundacja wymaga ujawnienia danych ewentualnych innych sponsorów. Fundacja rozpatruje wyłącznie wnioski sporządzone w języku polskim.
W przypadku projektów wymagających większego dofinansowania niż to, które Fundacja jest gotowa lub w stanie udzielić, to taka dotacja zostanie udzielona tylko pod warunkiem, że pozostała część środków wymaganych do zrealizowania projektu zostanie zatwierdzona przed udostępnieniem środków przez Fundację.

Informacje pochodzą ze strony: fundacjalanckoronskich.org

Kontakt

Polska Akademia Umiejętności
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków
tel. (+48) 12 424 02 00
office@pau.krakow.pl
fundacjalanckoronskich.org