Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
 • naukowe85
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla doktorantów z zachodniopomorskiego

organizator:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 27.01.2012

Stypendia dla doktorantów z zachodniopomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił drugą edycję konkursu dla doktorantów w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – II edycja”. W konkursie przyznane zostaną 34 stypendia dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego w wysokości 25 tys. zł.

Projekt adresowany jest do osób, które:

 • są uczestnikami co najmniej drugiego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia) w uczelniach woj. zachodniopomorskiego oraz inne osoby, których przewód doktorski został wszczęty w uczelniach na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • kształcą się w kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lub przyczynią się do rozwoju strategicznych obszarów Województwa Zachodniopomorskiego (określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020).

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów prowadzony będzie do 27 stycznia 2012 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do urzędu).

Zainteresowane osoby zobowiązane są do złożenia dokumentów aplikacyjnych:

 • wniosku doktoranta o przyznanie stypendium (uwaga: zmiana załącznika);
 • zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego status doktoranta (ze wskazaniem roku studiów, wystawione do 3 miesięcy przed dniem zakończenia naboru w ramach każdej edycji konkursowej) lub kserokopii uchwały Rady Wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego (potwierdzonej za zgodność z oryginałem z datą do 3 miesięcy przed dniem zakończenia naboru w ramach każdej edycji konkursowej);
 • preliminarza wydatków w ramach stypendium dla doktorantów (uwaga: zmiana załącznika);
 • kserokopii dokumentu tożsamości potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (pokój nr 036).

Na kopercie wymagane są następujące informacje: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin oraz opis: Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium w ramach projektu: „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – II edycja” Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Na kopercie należy również umieścić imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Formularze oraz inne pliki znajdą Państwo na stronie www.wup.pl w dziale Pliki do pobrania.

Informacja pochodzi ze strony: www.wup.pl

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel. 694 472 404
doktoranci@wup.pl
www.wup.pl