Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne14
 • socjalne7
 • naukowe25
 • inne4
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla doktorantów z zachodniopomorskiego

organizator:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 27.01.2012

Stypendia dla doktorantów z zachodniopomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił drugą edycję konkursu dla doktorantów w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – II edycja”. W konkursie przyznane zostaną 34 stypendia dla doktorantów uczelni województwa zachodniopomorskiego w wysokości 25 tys. zł.

Projekt adresowany jest do osób, które:

 • są uczestnikami co najmniej drugiego roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia) w uczelniach woj. zachodniopomorskiego oraz inne osoby, których przewód doktorski został wszczęty w uczelniach na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • kształcą się w kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lub przyczynią się do rozwoju strategicznych obszarów Województwa Zachodniopomorskiego (określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020).

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla doktorantów prowadzony będzie do 27 stycznia 2012 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do urzędu).

Zainteresowane osoby zobowiązane są do złożenia dokumentów aplikacyjnych:

 • wniosku doktoranta o przyznanie stypendium (uwaga: zmiana załącznika);
 • zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego status doktoranta (ze wskazaniem roku studiów, wystawione do 3 miesięcy przed dniem zakończenia naboru w ramach każdej edycji konkursowej) lub kserokopii uchwały Rady Wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego (potwierdzonej za zgodność z oryginałem z datą do 3 miesięcy przed dniem zakończenia naboru w ramach każdej edycji konkursowej);
 • preliminarza wydatków w ramach stypendium dla doktorantów (uwaga: zmiana załącznika);
 • kserokopii dokumentu tożsamości potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie (pokój nr 036).

Na kopercie wymagane są następujące informacje: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin oraz opis: Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium w ramach projektu: „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – II edycja” Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Na kopercie należy również umieścić imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

Formularze oraz inne pliki znajdą Państwo na stronie www.wup.pl w dziale Pliki do pobrania.

Informacja pochodzi ze strony: www.wup.pl

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel. 694 472 404
doktoranci@wup.pl
www.wup.pl