Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia 2021

organizator:

Urząd Miejski Wrocławia

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.09.2021

Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia 2021

Wnioski o stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia są przyjmowane do 30 września, a artyści mogą się ubiegać o stypendia (w wysokości 2500 zł miesięcznie) na pierwsze półrocze 2022 roku oraz cały 2022 rok. Stypendia mogą być przeznaczone tylko na realizację konkretnych pomysłów artystycznych. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone do 17 grudnia 2021 r..

Prezydent Wrocławia ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów artystycznych na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

 • film,
 • literatura,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • sztuki wizualne,
 • upowszechnianie kultury.

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wyłącznie w swoim imieniu i wg ustalonego wzoru. Wzór wniosku dostępny jest na stronie organizatora.

Stypendium wypłacane będzie przez 6 lub 12 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 grudnia 2021 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jak złożyć dokumenty:
Osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury), ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
przesłać na ww. adres pocztą tradycyjną, na kopercie wpisując: „stypendia – Wydział Kultury”,
przesłać za pomocą platformy ePUAP podpisane profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru.

Wnioski, formularze znajdziecie na stronie organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: www.wroclaw.pl

Więcej podobnych stypendiów znajduje się na naszej stronie.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia Wydział Kultury
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
tel. 71 777 77 77
kum@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl