Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe4
 • artystyczne17
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Prymus Pomorza i Kujaw – stypendia dla uczniów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 30.09.2016
wartość stypendium: 300 zł miesięcznie

Prymus Pomorza i Kujaw – stypendia dla uczniów

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw” jest 7-letnim projektem stypendialnym, skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości uczących się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

O stypendium na dany rok szkolny może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

 1. w danym roku szkolnym uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
 2. jest mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego;
 3. uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych tytuł finalisty lub laureata konkursu lub olimpiady organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, przy czym zakres przedmiotowy konkursu/olimpiady dotyczy matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości;
 4. uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym minimum jedną najwyższą ocenę klasyfikacyjną z przynajmniej jednego spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości.

Wyłącza się w szczególności osiągnięcia uzyskane w ramach olimpiad i turniejów zawodowych wskazanych w komunikatach Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku szkolnego, otrzyma aż 1200 uczniów.

Wnioski należy składać w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

Drogą pocztową wnioski składa się w zamkniętych kopertach adresując na
Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
z dopiskiem Wniosek o stypendium – „Prymus Pomorza i Kujaw”

Wnioski składane osobiście należy dostarczyć do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń.

W przypadku dokumentów składanych drogą pocztową obowiązuje data stempla pocztowego.

Informacje pochodzą ze strony: www.prymus.kujawsko-pomorskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Św. Jana 1/3
87-100 Toruń
Tel.: 666 383 607
edukacja@kujawsko-pomorskie.pl
www.prymus.kujawsko-pomorskie.pl

Dokumenty

do pobrania