Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci19
 • absolwenci10
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne11
 • muzyczne8
 • socjalne3
 • naukowe13
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd15
ARCHIWUM
Wróć do listy

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z gmin: Zakliczyn i Wojnicz

organizator:

Stowarzyszenie BEZ BARIER w Zakliczynie

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2012

Agrafka Agory – stypendia dla studentów z gmin: Zakliczyn i Wojnicz

Stowarzyszenie ,,BEZ BARIER” w Zakliczynie wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacją Agory przyzna w roku akademickim 2012/2013 specjalne stypendium w wysokości 380 zł miesięcznie dla studentów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów na podstawie załącznika do Regulaminu Programu Stypendialnego AGRAFKA AGORY oraz spełniają następujące kryteria:

1.   Są  studentami studiów dziennych, stacjonarnych,
2.   Zamieszkują  na terenie  gmin: Zakliczyn lub Wojnicz,
3.   Uczą się na uczelniach na terenie RP,
4.   Uzyskali średnią min. 4,2 w indeksie (można uzyskać maks. 50 pkt.)
5.  Uzyskali inne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, wolontariatu, kultury i sportu (można uzyskać maks 20 pkt.)
6.  Posiadają niestabilną sytuację materialną (można uzyskać maks. 30 pkt.)

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 października 2012 r. Wnioski należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2 , II-gie piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00, tel. 14/66-53-999

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Komisja Kwalifikacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów, według kryteriów zawartych w załączniku do Regulaminu Programu Stypendialnego ,,AGRAFKA AGORY ”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 października 2012 r. O przyznaniu stypendium kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub listownie.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o stypendium
2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej (załącznik nr 1)
3. Oświadczenie zgody stypendysty na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)
4. Dziedzina zainteresowań kandydata na stypendystę (załącznik nr 3)
5. Potwierdzenie osiągniętych wyników studiów (średnia ocen) z ostatniego roku akademickiego– zaświadczenie z uczelni
6. Ewentualne inne szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportu, kultury, o odbyciu wolontariatu.  (kopia- oryginał do wglądu)

Informacje pochodzą ze strony bezbarier.org

Kontakt

Stowarzyszenie BEZ BARIER w Zakliczynie
ul. Tarnowska 2
Zakliczyn


bezbarier.org