Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Pocztówka z Zielonej Góry – konkurs na prace artystyczne

organizator:

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 10.05.2010

Pocztówka z Zielonej Góry – konkurs na prace artystyczne

I. Cele konkursu:
1. Wspieranie twórczości dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
2. Wzbogacenie edukacji kulturalnej i artystycznej młodych mieszkańców Zielonej Góry.
3. Tworzenie świadomości własnych możliwości twórczych.
4. Rozwijanie odczucia łączności ze swoim miastem i środowiskiem.
5. Kształtowanie odpowiednich postaw etycznych takich jak otwartość, twórcze działanie,
samodzielność myślenia, krytycyzm, dociekliwość.

II. Formy prac:
Akceptowane są różne prace będące małą formą artystyczną;
1. literacką: krótkie utwory np. wiersz, opowiadanie, minireportaż,
2. plastyczną: małe formy np.: malarskie, rysunkowe, fotograficzne, kolaże. Prace nie powinny
przekraczać formatu A4,
3. inną: np. multimedialną, komiksem.

II. Udział w konkursie:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów.
2. Każdy uczestnik może przesłać od jednej do trzech, własnych, oryginalnych prac.
3. Każda praca musi być opisana. Należy podać: imię i nazwisko, wiek autora (klasa), tytuł pracy, nazwę i adres szkoły lub placówki, imię i nazwisko opiekuna. W sytuacji nietypowych nośników, prosimy o dostosowanie do odpowiedniego odczytu oraz zamieszczenie komentarza.

III. Terminarz i wyniki konkursu:
1. Prace należy dostarczyć do Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze do 10 maja 2010 roku, z dopiskiem „Konkurs na pocztówkę z Zielonej Góry”,
(przy przesyłkach pocztowych, decyduje data stempla)
2. Werdykt konkursowego jury zostanie ogłoszony do 31 maja 2010 roku.
3. Rozdział nagród zostanie uzależniony od rodzaju nadesłanych prac.
4. Uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie i formie wręczenia nagród.
5. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
6. Koszty przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.mdk-zgora.pl

Kontakt

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza w Zielonej Górze
ul. Dzika 6
Zielona Góra
tel. (68) 327 18 92
mdkzg-sekretariat@wp.pl
www.mdk-zgora.pl