Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2017

organizator:

Regionalny Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.04.2017

Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2017

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania i jest dostępny dla wszystkich fotografujących.

Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową. Prace /min. format 21×30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach.
Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:
– imię i nazwisko (lub godło)
– tytuł pracy
Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.

Nagrody:
I NAGRODA 2500 zł.
II NAGRODA 1500 zł.
III NAGRODA 800 zł.
Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.
Jury może dokonać innego podziału nagród.

Zgłoszenie prac konkursowych: do 10 kwietnia 2017 r.
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO”.

Informacje pochodzą ze strony: www.cyberfoto.czest.pl

Kontakt

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel. 034 324 46 51
rok@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl

Dokumenty

do pobrania