Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe51
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie79
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa17
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na projekt instalacji artystycznej w Szczecinie

organizator:

Urząd Miasta Szczecin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie, zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 04.09.2020

Konkurs na projekt instalacji artystycznej w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin ogłasza konkurs na projekt instalacji artystycznej upamiętniającej postać „Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina – Szefa Wszystkich Szefów”, ikony popkultury na terenie Łasztowni w Szczecinie. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 04.09.2020 r. do godziny 15:00.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonego do realizacji projektu instalacji lub rzeźby „Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina – Szefa Wszystkich Szefów”, ikony popkultury, fikcyjnej postaci z filmu „Poranek Kojota” (scenariusz: Mikołaj Korzyński, reżyseria: Olaf Linde – Lubaszenko), zagranej przez aktora Edwarda Linde – Lubaszenko wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrodzonych przez Sąd konkursowy prac.

O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy:

 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
 • posiadają wymagane zdolności techniczne lub zawodowe tj. dysponują co najmniej jedną osobą mającą doświadczenie, polegające na wykonaniu w przeciągu 3 lat przed ogłoszeniem konkursu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jednego projektu zakończonego realizacją instalacji artystycznej, rzeźby, pomnika lub podobnej formy w przestrzeni publicznej.

W przypadku Uczestników mających swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej należy spełnić wymagania posiadania równorzędnej zdolności technicznej lub zawodowej oraz doświadczenia.

W przypadku Uczestników wspólnie uczestniczących w konkursie, opisane warunki powinien spełniać co najmniej jeden z Uczestników lub wszyscy Uczestnicy wspólnie.

Wnioski należy składać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin Biuro Architekta Miasta Plac Armii Krajowej 1 70 – 456 Szczecin Sekretariat – pok. 246 z dodatkowym opisem: „dotyczy: KONKURS NA PROJEKT INSTALACJI ARTYSTYCZNEJ UPAMIĘTNIAJĄCEJ POSTAĆ „KRZYSZTOFA JARZYNY ZE SZCZECINA – SZEFA WSZYSTKICH SZEFÓW”, IKONY POPKULTURY NA TERENIE ŁASZTOWNI W SZCZECINIE. Nie otwierać przed 04.09.2020 r. godz. 15:00”.

Wnioski można również wrzucać do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się w przedsionku przed Salą Sesyjną Urzędu Miasta (skrzydło po dawnej siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza).

Nagrodami w konkursie są:

1. nagrody pieniężne:

 • I NAGRODA – 8 000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych),
 • II NAGRODA – 6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych),
 • III NAGRODA – 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych).

2. zaproszenie Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą (zdobędzie I NAGRODĘ) do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: bip.um.szczecin.pl

A po inne oferty konkursów dla artystów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
tel. 91 424 50 00
bp@um.szczecin.pl
www.szczecin.eu