Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na najlepsze prace doktorskie z bioinformatyki obronione w 2011 r.

organizator:

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2012

Konkurs na najlepsze prace doktorskie z bioinformatyki obronione w 2011 r.

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu bioinformatyki i biologii obliczeniowej. Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich obronionych w Polsce w roku kalendarzowym 2011.

Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z szeroko pojętej dziedziny bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród doktorantów, a przede wszystkim zachęta do zastosowania metod i narzędzi bioinformatycznych w pracach naukowych wykonywanych przez doktorantów. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBI).

Warunki udziału w konkursie:

 • Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie przygotowywane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, które zostały obronione w Polsce w terminie 01.01.2011- 31.12.2011.
 • Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub promotorów (w obu przypadkach nagrodę otrzymuje wyłącznie autor).
 • Zgłoszenia udziału należy kierować pocztą elektroniczną do przewodniczącego Komisji Konkursowej na adres e-mail: kolinski@chem.uw.edu.pl. Zgłaszana do konkursu praca musi być przesłana jako załącznik w postaci jednego pliku w formacie PDF. Termin zgłoszenia upływa 15 marca 2012 roku.
 • O tym czy praca doktorska może być uznana za bioinformatyczną, a tym samym przyjętą do konkursu, decyduje Komisja Konkursowa. Jako bioinformatyczne będą traktowane wszystkie prace, w których wykorzystano lub rozwijano narzędzia bioinformatyczne, również prace wykorzystujące modelowanie molekularne układów biologicznych i/lub zajmujące się zagadnieniami statystyki biologicznej.

Kryterium oceny prac są walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. Wybór najlepszej rozprawy przeprowadza Komisja Konkursowa. Przewodniczący Komisji Konkursowej jest wybierany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego, członkowie wybierani są przez przewodniczącego Komisji. Po upływie terminu zgłoszenia prac i ustaleniu listy prac spełniających kryteria udziału w konkursie, Komisja Konkursowa dokonuje wyboru niezależnych Recenzentów (nie będących promotorami prac zgłoszonych do konkursu), zajmujących się bioinformatyką i/lub zastosowaniem metod bioinformatycznych w biologii. Ocenę prac przeprowadzają wyłącznie Recenzenci, Komisja podsumowuje wyniki oceny.

W obecnej edycji konkursu przewidziano jedną nagrodę na najlepszą pracę doktorską. Nagroda ta wynosi 1500 zł.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego w 2012 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego organizatora można uzyskać na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego: ptbi.org.pl lub pocztą elektroniczną (adres email ptbi@icm.edu.pl lub Kolinski@chem.uw.edu.pl )

Skład komisji konkursowej:
Prof. dr hab. Andrzej Koliński (przewodniczący)
Prof. dr hab. Jacek Błażewicz
Prof. dr hab. Jerzy Tiuryn

Termin zgłaszania prac: 15 marca 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony ptbi.org.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczneptbi@icm.edu.p
ptbi.org.pl