Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci48
 • absolwenci47
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • artystyczne14
 • naukowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie49
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa11
 • samorząd26
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na logo Panteonu Narodowego

organizator:

Fundacja Panteon Narodowy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2014

Konkurs na logo Panteonu Narodowego

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Panteon Narodowy”.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu znaku graficznego (logo) dla Panteonu Narodowego w Krakowie, który będzie identyfikował Panteon Narodowy w kraju i za granicą.

Zasady uczestnictwa

Konkurs ma charakter ogólnopolski, jednoetapowy i otwarty.
Konkurs skierowany jest szczególnie do studentów, absolwentów i pracowników uczelni artystycznych.
Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie komisji konkursowej.
Każdy uczestnik ma prawo złożyć maksymalnie 3 projekty znaku graficznego.

Wytyczne do projektu

Panteon Narodowy jest kontynuacją idei nekropolii królewskiej na Wawelu oraz Grobu Zasłużonych na Skałce realizowaną przez Fundację „Panteon Narodowy”.

Panteon Narodowy to miejsce spoczynku najwybitniejszych twórców narodowej sztuki, kultury i nauki, każdego, kto godzien jest miana Wielkiego Polaka niezależnie od poglądów i przekonań.

Projekt znaku graficznego powinien zawierać:

 • znak graficzny wraz z pełną nazwą „Panteon Narodowy” – w wersji barwnej,
 • sam znak graficzny – w wersji barwnej
 • znak graficzny wraz z pełną nazwą „Panteon Narodowy” – w wersji czarno-białej
 • i sam znak graficzny – w wersji czarno-białej.

Sposób prezentacji i przygotowania projektu konkursowego

Projekt należy zaprezentować na 4 planszach formatu A3 w układzie pionowym. Plansze powinny być naklejone na sztywne podłoże w tym samym formacie.

Plansze powinny zawierać:

 1. plansza 1 – znak graficzny z pełną nazwą „Panteon Narodowy” w wersji barwnej, mieszczący się w polu o wymiarach 15×15 cm i w pomniejszeniu 2×2 cm, , z podaniem barw w systemach CMYK i PANTONE oraz z podaniem nazwy i odmiany kroju pisma;
 2. plansza 2 – sam znak graficzny w wersji barwnej, mieszczący się w polu o wymiarach 15×15 cm i w pomniejszeniu 2×2 cm;
 3. plansza 3 – znak graficzny z pełną nazwą „Panteon Narodowy” w wersji czarno-białej, mieszczący się w polu o wymiarach 15×15 cm i w pomniejszeniu 2×2 cm;
 4. plansza 4 – sam znak graficzny w wersji czarno-białej, mieszczący się w polu o wymiarach 15×15 cm i w pomniejszeniu 2×2 cm.

Każdy projekt powinien być złożony w oddzielnej kopercie mieszczącej plansze prezentacyjne.

W celu zapewnienia maksymalnego obiektywizmu oceny prac, plansze powinny być oznaczone na odwrocie, w prawym górnym rogu, 6-znakowym godłem – nazwą. Do plansz należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem-nazwą, zawierającą dane osobowe i teleadresowe uczestnika oraz powtórzone 6-znakowe godło-nazwę. Do każdego projektu należy dołączyć płytę CD, oznaczoną tym samym godłem-nazwą, z zapisem projektu w postaci pliku PDF, CMYK, 300 dpi.

Na przesyłce powinien być umieszczony napis: „Panteon Narodowy. Konkurs na projekt znaku graficznego”.

Termin i adres nadsyłania prac konkursowych

Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2014 – osobiście do siedziby organizatora lub na adres: Biuro Fundacji Panteon Narodowy, ul. Kanonicza 14, 31-002 Kraków.

Nagrody

Nagrodą główną jest: 3000,00 złotych.
Nagrodami dodatkowymi są wyróżnienia i dyplomy.
Organizator konkursu przewiduje ponadto organizację wystawy prac nagrodzonych i zgłoszonych do konkursu.

Informacje pochodzą ze strony: www.panteonnarodowy.pl

Kontakt

Fundacja Panteon Narodowy
ul. Kanonicza 14
31-002 Kraków


www.panteonnarodowy.pl