Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • artystyczne15
 • naukowe20
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd13
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2014

organizator:

L'ORÉAL POLSKA Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2014

Konkurs L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2014

Konkurs Dla Kobiet i Nauki 2014 we współpracy między L’Oréal Polska Sp. z o.o., Polskim Komitetem ds. UNESCO i Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma na celu udzielenie wsparcia finansowego i promocję utalentowanych kobiet naukowców prowadzących prace badawcze w dziedzinach nauk o życiu i przygotowujących rozprawę doktorską albo rozprawę habilitacyjną.


Kandydatki powinny spełniać następujące warunki:
 • Wiek kandydatek ubiegających się o stypendia nie powinien przekraczać 35 lat w przypadku doktorantek, a 45 lat – w przypadku kandydatek kończących pracę habilitacyjną.
 • O stypendia ubiegać się mogą kandydatki, które są w ostatnim roku realizacji pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań.
Wysokość stypendium:

Wysokość rocznych stypendiów wyznaczona została na 27.000 zł płacone w miesięcznych ratach w przypadku doktorantek i 32.000 zł płacone w miesięcznych ratach w przypadku badaczek, będących na etapie pracy habilitacyjnej.
Dziedziny badań naukowych, w których przyznawane będą stypendia obejmują nauki o życiu.
Stypendia przyznawane będą na okres 1 roku dwóm doktorantkom oraz trzem badaczkom kończącym pracę habilitacyjną.
Dokumenty:
 • Życiorys [CV]
 • Kopie dyplomów, dokumentujących wyższe wykształcenie
 • Krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej
 • Krótki opis planów naukowych na najbliższy rok
 • Opinię opiekuna naukowego
 • Spis publikacji naukowych
 • Kopie najważniejszych publikacji
Termin nadsyłania wniosków:
2 kwietnia – 31 maja 2014 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu:

31 lipca 2014 roku
Informacje pochodzą ze strony: lorealdlakobietinauki.pl

Kontakt

L'ORÉAL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Daniszewska 4
03-230 Warszawa


lorealdlakobietinauki.pl