Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci47
 • absolwenci47
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • artystyczne25
 • naukowe25
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie48
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia3
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd17
Wróć do listy

Konkurs fotograficzny „Architektoniczne perły przeszłości”

organizator:

RODM w Białymstoku, Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura”, MDK

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.09.2020
wartość nagrody: 1000 zł

Konkurs fotograficzny „Architektoniczne perły przeszłości”

Głównym celem Konkursu jest pokazanie szeroko rozumianej architektury, będącej świadectwem dziedzictwa północno-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Ważne jest zinterpretowanie za pomocą różnych technik fotograficznych obiektów architektonicznych, które były istotne dla społeczności lokalnej, a dziś są ważne ze względu na świadectwo swoich czasów, walory artystyczne, bądź politykę pamięci. Integralnym elementem zgłoszonych prac musi być opis fotografii, zawierający informację o miejscu i czasie jej zrobienia.

Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiających zabytki architektury, którą można uznać za dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej. Szczególnie oczekiwane są zdjęcia dokumentujące zamki, pałace, budownictwo sakralne i dwory znajdujące się na terenie dzisiejszej Białorusi, Litwy, Łatgalii (na Łotwie) i Podlasiu (Polska), będące świadectwem pamięci o Wielkim Księstwie Litewskim oraz dokonaniach obywateli II Rzeczypospolitej.

Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace, w tym jeden zestaw! Zdjęcia należy nadsyłać do 1 września 2020 r.

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studiujący na uczelniach publicznych i prywatnych, a także wszystkie osoby zainteresowane historią dawnej Rzeczypospolitej oraz dziedzictwa polskiego na współczesnej Litwie, Białorusi i Łotwie.

Nagrody
Organizator uhonoruje nagrodami finansowymi zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień:

 • I miejsce – 1000 zł
 • II miejsce – 800 zł
 • III miejsce – 700 zł

Nagrodzone oraz wybrane spośród wszystkich nadesłanych przez uczestników prace zostaną zaprezentowane w postaci wielkoformatowej wystawy w Białymstoku!

Nadsyłanie prac
Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres rodm@rodm-bialystok.pl. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400px.

W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres);
nr telefonu, adres e-mail;
tytuły fotografii/ miejsce ich wykonania;
przedstawienie motywów, którymi się kierowano, wybierając obiekt do zdjęcia;
kilku zdaniowa informacja o fotografowanym zabytku.
Plik JPG musi być podpisany nazwiskiem i imieniem autora oraz tytułem fotografii np. Kowalski Piotr, Dworek.

Organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” i Młodzieżowym Domem Kultury. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021.

Partnerami konkursu są: Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Związek Polaków na Białorusi, uCentry Hrodna, Polska Macierz Szkolna na Litwie, Państwowe Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils.

Informacje pochodzą ze strony: www.rodm-bialystok.pl

Konkursy fotograficzne wstawiamy regularnie do bazy konkursów artystycznych – zapraszamy fotografujących do lektury! 

Kontakt

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
ul. Kilińskiego 13
15-089 Białystok
tel. 85 874 23 02
rodm@rodm-bialystok.pl
www.rodm-bialystok.pl

Dokumenty

do pobrania