Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs artystyczny „Obraz Nędzy i Rozpaczy”

organizator:

Krakowskie Biuro Festiwalowe, Fundacja Artyści Innowacja Teoria

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 05.09.2020
liczba nagród: 23

Konkurs artystyczny „Obraz Nędzy i Rozpaczy”

Celem konkursu „Obraz Nędzy i Rozpaczy” jest przyznanie i wypłacenie Nagród Osobom i Miejscom związanym z Krakowem i działającym w polu sztuk wizualnych. Zgłoszenia można nadsyłać do 5 września 2020 r.

Celem Konkursu, będącego integralną częścią Krakowskiego Salonu Sztuki 2020 jest w szczególności:

 • przyznanie i wypłacenie Nagród dla freelancerów, osób samozatrudnionych, organizacji i miejsc prowadzących działalność artystyczną związaną ze sztukami wizualnymi, a jednocześnie nie będącymi jednostkami samorządu terytorialnego, czy samorządowymi instytucjami kultury;
 • kontynuowanie działań mających na celu integrację środowiska, wymianę wiedzy i doświadczeń;
 • promocja lokalnych twórców – prezentacja sylwetek i twórczości Laureatów;
 • zbudowanie podstaw dla długofalowej pracy nad rozwiązaniami z zakresu polityki kulturalnej miasta dla lokalnego środowiska artystycznego sztuk wizualnych – powołanie Komisji ds. Zapobiegania Nędzy i Rozpaczy złożonej z ekspertów i liderów opinii, stanowiącej ciało doradcze i zespół pracujący nad realnymi rozwiązaniami dla miasta w zakresie wspierania ekosystemu kultury i sztuk wizualnych w Krakowie. Komisja zostanie powołana Zarządzeniem Dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Udział w Konkursie jest bezpłatny, co oznacza, że Organizator nie pobiera żadnych opłat za udział Uczestników w Konkursie, ale również Uczestnicy nie otrzymują z tytułu udziału w Konkursie honorariów ani pokrycia jakichkolwiek kosztów wytworzenia czy przygotowania Dzieła.

Konkurs adresowany jest do Uczestników związanych z szeroko pojętym środowiskiem krakowskim.

Technika, forma zapisu Dzieła czy medium są dowolne. Dzieło winno odnosić się do tytułu Konkursu lub poprzez ów tytuł móc być interpretowane. Do Konkursu można zgłaszać Dzieła wykonane nie wcześniej niż 01 stycznia 2019 r., niezależnie od tego, czy były one wcześniej wystawiane publicznie.

Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno Dzieło. Kolektyw/grupa artystyczna mogą zgłosić do udziału w Konkursie jedno Dzieło. Zgłoszenie Dzieła wykonanego przez Uczestnika w ramach kolektywu/grupy artystycznej nie wyklucza zgłoszenia do Konkursu Dzieła indywidualnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z zastrzeżeniem, że będzie to inne Dzieło niż to zgłoszone przez kolektyw/grupę artystyczną. Przystępując do Konkursu Uczestnicy zobowiązani są o udzielenie zgód i oświadczeń zawartych w Formularzu Zgłoszenia.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie on-line Formularza Zgłoszeniowego, lub wydrukowania, wypełnienia go i przesłania za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub dostarczenia go do siedziby Biura osobiście.

Formularze Zgłoszeniowe należy nadsyłać/dostarczać od 5 sierpnia 2020 roku do 5 września 2020 r., z zastrzeżeniem, że Formularze w wersji papierowej należy doręczyć na adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków z dopiskiem „KONKURS „Obraz nędzy i rozpaczy” w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki”, za pośrednictwem poczty.

Spośród nadesłanych Zgłoszeń Komisja wyłoni najciekawsze Dzieła, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne. Wybierając Dzieła, Komisja kierować się będzie: walorami artystycznymi Dzieła, oryginalnością lub adekwatnością warsztatu artystycznego do podejmowanego w Dziele tematu, interpretacją tytułu Konkursu.

Nagrody pieniężne przyznawane będą w następujących kategoriach i wysokościach:

 • Osoba Roku – 20 równorzędnych nagród w wysokości 3.500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych brutto 00/100) każda;
 • Miejsce Roku – 3 równorzędne nagrody w wysokości 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto 00/100) każda.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: krakowskisalonsztuki.pl

A po więcej ofert konkursów dla artystów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
30-311 Kraków

poczta@biurofestiwalowe.pl
www.krakowskisalonsztuki.pl

Dokumenty

do pobrania