Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Jan Paweł II w oczach przedszkolaków – konkurs plastyczny

organizator:

Przedszkole nr 8 Mali Polanie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.02.2011

Jan Paweł II w oczach przedszkolaków – konkurs plastyczny

Cele konkursu:

 • Zachęcenie rodziców i nauczycieli do przekazywania i utrwalania pamięci o Janie Pawle II.
 • Przybliżenie najmłodszemu pokoleniu wiedzy o życiu i działalności Papieża Polaka.
 • Integracja nauczycieli, rodziców i dzieci wokół wartości wychowawczych zawartych w Jego nauczaniu.
 • Rozwijanie talentów plastycznych przedszkolaków.

Regulamin konkursu:

– Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6-cio letnich uczęszczających do wszystkich typów przedszkoli na terenie całego kraju.
– Prace mogą być wykonane w formacie A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną, oprawione w passe–partout, maksymalnie 3  z każdej placówki.
– Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę napisaną techniką komputerową i umieszczoną:

 • z przodu – w prawym, dolnym rogu: imię dziecka, wiek, miejscowość,
 • z tyłu – mię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i dokładny adres wraz z telefonem i adresem e-mail placówki, oraz imię i nazwisko opiekuna.

– Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu, również w mediach i na stronach internetowych organizatorów.
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Przedszkole nr 8 Mali Polanie, ul. Budowlanych 22, 62-200 Gniezno do dnia 10 lutego 2011r. z dopiskiem: „Jan Paweł II w oczach przedszkolaków”.
– Prace oceniane będą indywidualnie
– Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatora.

Kryterium oceny:
* walory artystyczne i estetyczne
* ciekawa interpretacja proponowanej tematyki
* stopień samodzielności wykonania pracy przez dziecko.

Nagrody:

 • Dla zwycięzców przewidziano dwie nagrody specjalne: Prymasa Polski oraz Prezydenta Miasta
 • Organizatorzy zapewniają nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca.
 • Dla laureatów nagród specjalnych oraz zdobywców pierwszych trzech miejsc (i ich rodziców) spoza Gniezna Radio Plus zapewnia nocleg w hotelu.
 • Autorzy prac wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • Pamiątkowe dyplomy otrzymają również placówki i nauczyciele przygotowujący nagrodzone i wyróżnione dzieci.

Spośród nadesłanych prac, nagrodzone i wyróżnione wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie.

O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach placówki zostaną powiadomione telefonicznie lub faxem przez organizatora. Ponadto pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych zostanie umieszczona na stronach  internetowych: www.przedszkole8.gniezno.pl,  www.radioplus.pl, blizejprzedszkola.pl oraz podana do wiadomości na antenie Radia Plus.

Wernisaż i wręczenie nagród z udziałem gości honorowych nastąpi w dniu 25 marca 2011r. o godz. 11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Uroczystość połączona będzie z przedstawieniem poświęconym osobie Jana Pawła II w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 8.

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i mogą zostać przez niego wykorzystane w celu przybliżania dzieciom osoby Jana Pawła II.

Szczegółowych informacji udzielają panie Halina Kaszyńska i Dąbrówka Langner (tel.503 512 214 lub e-mail: halinakaszynska@o2.pl, donia.langner@wp.pl) – koordynatorki konkursu.

Informacje pochodzą ze strony blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Przedszkole nr 8 Mali Polanie
ul. Budowlanych 22
62-200 Gniezno
tel. (61) 426 28 96
malipolanie@op.pl