Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Górnośląska Nagroda Literacka JULIUSZ 2020

organizator:

Urząd Miasta Rybnika

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2020
wartość nagrody: 50 000 zł

Górnośląska Nagroda Literacka JULIUSZ 2020

Organizatorzy zapraszają do zgłoszeń w kolejnej edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej JULIUSZ. Począwszy od 2019 roku, nagroda przyznawana za najlepszą biografię napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 marca 2020 roku.

Pierwsza publikacja (wydanie) książek zgłoszonych do danej edycji Nagrody musi nastąpić pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia Nagrody. Nagrodę laureatom przyznaje Prezydent Miasta Rybnika w wyniku konkursu. Miasto Rybnik jest wyłącznym organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody. Partnerem Miasta Rybnika w realizacji konkursu jest Teatr Ziemi Rybnickiej.

Laureatem corocznej Nagrody może być tylko jedna książka, za którą przyznana zostanie statuetka Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz oraz nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł. Od wypłaconej nagrody
zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku książki autorstwa kilku twórców Nagroda zostanie podzielona na wszystkich autorów w równych częściach.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) pierwszy etap – wybranie przez Kapitułę pięciu nominacji do Nagrody i ogłoszenie ich w II kwartale każdego roku;
2) drugi etap – wybór laureata spośród nominowanych autorów i wręczenie nagrody.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są osoby, które ukończyły 18 lat, a także:
1) wydawnictwa;
2) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim;
3) członkowie Kapituły.

Termin zgłaszania książek upływa 15 marca roku ogłoszenia danej edycji Nagrody. Zgłoszenia, które wpłyną po 15 marca danego roku mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Kapituły.

Propozycje do Nagrody należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, z dopiskiem „Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz” oraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, stanowiącą załącznik do regulaminu.

Do zgłoszenia należy załączyć dziesięć egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody, z których pięć zostanie przeznaczonych dla Członków Kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureata konkursu, a pozostałe zostaną przekazane Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku. Książki nadsyłane w ramach zgłoszenia do Nagrody nie są zwracane.

Wręczenie Nagrody odbywa się każdego roku w terminie i miejscu ustalonym przez Prezydenta Miasta Rybnika i Kapitułę Nagrody, i ogłoszone z wyprzedzeniem na stronach Urzędu Miasta Rybnika, Teatru Ziemi Rybnickiej i Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.

Pełny regulamin – w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.nagrodajuliusz.pl

Innego typu nagrody literackie znajdziecie w naszej bazie konkursów! 

Kontakt

Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
tel. 32 439 23 32
kultura@um.rybnik.pl
www.nagrodajuliusz.pl

Dokumenty

do pobrania