Wyszukiwarka konkursów

Organizator -+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia54
 • szkoła wyższa11
 • firma23
 • instytucja rządowa17
 • samorząd35
 • inny6
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie124
 • dolnośląskie0
 • kujawsko-pomorskie0
 • łódzkie1
 • lubelskie0
 • lubuskie0
 • małopolskie4
 • mazowieckie1
 • opolskie0
 • podkarpackie0
 • podlaskie0
 • pomorskie2
 • śląskie0
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie0
 • zachodniopomorskie0
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • literackie32
 • muzyczne0
 • sportowe0
 • artystyczne35
 • naukowe80
 • inne10
Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie10
 • studenci84
 • absolwenci82
 • doktoranci43
 • naukowcy16
 • dla każdego32
 • inni24
ARCHIWUM
Wróć do listy

Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2017

organizator:

Regionalny Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
dla każdego
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.04.2017

Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2017

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania i jest dostępny dla wszystkich fotografujących.

Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową. Prace /min. format 21×30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach.
Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:
– imię i nazwisko (lub godło)
– tytuł pracy
Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.

Nagrody:
I NAGRODA 2500 zł.
II NAGRODA 1500 zł.
III NAGRODA 800 zł.
Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.
Jury może dokonać innego podziału nagród.

Zgłoszenie prac konkursowych: do 10 kwietnia 2017 r.
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO”.

Informacje pochodzą ze strony: www.cyberfoto.czest.pl

Kontakt

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel. 034 324 46 51
rok@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl

Dokumenty

do pobrania