21.08.2019

Zestawienie stypendiów dla studentów medycyny i młodych lekarzy

Czy wiecie, że istnieją stypendia dedykowane studentom medycyny oraz młodym lekarzom? Nabór na większość z nich kończy się już we wrześniu, dlatego warto poświęcić chwilę na przejrzenie ofert i złożenie wniosku.

Ze względu na obserwowany niedobór lekarzy specjalistów w Polsce, samorządy inicjują programy stypendialne dla lekarzy. Stypendia te mają na celu nie tylko pomoc studentom, ale również poprawę sytuacji służby zdrowia na danym obszarze. W zamian za uzyskaną pomoc finansową, student zobowiązuje się podjąć pracę na określony w umowie okres w placówce na terenie danej gminy lub powiatu. W większości przypadków stypendium mogą uzyskać tylko ci studenci, którzy nie powtarzają roku.

Poniżej znajdziecie zestawienie ofert stypendiów lekarskich:

 • Częstochowa – stypendia dla studentów medycyny
  Dla studentów VI roku kierunku lekarskiego, którzy po zakończeniu kształcenia zobowiążą się pracować w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Gmina Częstochowa jest organem założycielskim przynajmniej przez 3 lata.
  Termin składania wniosków: do 6 września 2019 r.
  Szczegóły
 • Powiat Gorlicki – stypendia dla studentów medycyny
  Dla studentów na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i przedostatniego roku, którzy zawrzą umowę zobowiązującą do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.
  Termin składania wniosków: do 6 września 2019 r.
  Szczegóły
 • Stypendium woj. świętokrzyskiego dla studentów medycyny
  Dla studentów kierunków lekarskich z IV, V i VI roku, którzy zadeklarują, że odbędą staż i podejmą pracę w podmiocie leczniczym na terenie województwa świętokrzyskiego, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. Stypendyści muszą również wybrać specjalizację lekarską, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmą zatrudnienie.
  Termin składania wniosków: do 10 września 2019 r.
  Szczegóły
 • Stypendia Powiatu Włoszczowskiego dla studentów medycyny
  Dla studentów V albo VI roku na kierunku lekarskim, którzy zawrzą umowę, w której zobowiążą się do odbycia stażu a następnie podjęcia pracy w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.
  Termin składania wniosków: do 12 września 2019 r.
  Szczegóły
 • Rypin – stypendia dla studentów medycyny
  Dla studentów od czwartego roku wzwyż, na kierunku lekarskim. Stypendyści są zobowiązani do podjęcia pracy na minimum trzy lata w SP ZOZ w Rypinie bezpośrednio po odbyciu stażu.
  Termin składania wniosków: do 15 września 2019 r.
  Szczegóły
 • Stypendia stażowe Naczelnej Rady Lekarskiej dla lekarzy i lekarzy dentystów
  Dla lekarzy i lekarzy dentystów (do 35 roku życia) na odbycie stażu, kursu lub warsztatu zawodowego w Polsce oraz za granicą.
  Termin składania wniosków: do 30 października 2019 r.
  Szczegóły

Zachęcamy też do przejrzenia naszej bazy stypendiów, w której znajdziecie m.in. krajowe stypendia naukowe oraz stypendia zagraniczne.

Powodzenia!