zalecenia dla szkół grafika do artykułu

13.10.2020

Zalecenia dla szkół w czasie epidemii

Szkoły i uczelnie w czasie pandemii

Czy pamiętacie nasze artykuły na temat funkcjonowania szkół i uczelni w czasie pandemii, które opublikowaliśmy na portalu? Jako jeden z największych serwisów edukacyjnych w Polsce staramy się dzielić się z Wami wiedzą i najnowszymi informacjami.

Dla przypomnienia zatem sprawdźcie, jakie są zalecenia dla szkół w naszym poprzednim artykule. Dodatkowo, zerknijcie na tekst o organizacji roku akademickiego.

Co istotne, w ostatnich dniach sytuacja epidemiologiczna w kraju uległa zmianie. To oznacza, że wszystkie szkoły są teraz wyłącznie albo w strefie żółtej, albo czerwonej.

A zatem przypominamy zalecenia dla szkół znajdujących się w tych strefach – są to zasady MEN i GIS.

Zalecenia dla szkół w strefie żółtej

A zatem, z uwagi na obecną sytuację, zdecydowaliśmy się przypomnieć o zaleceniach dla dyrektorów publicznych niepublicznych szkół i placówek. Przeczytajcie poniżej zalecenia dla szkół MEN i GIS obowiązujące w strefie czerwonej i żółtej.

Organizacja pracy szkoły

Po pierwsze, organizacja pracy szkoły według zaleceń powinna brać pod uwagę:

 • higienę i dezynfekcję,
 • gastronomię,
 • organizację pracy burs/internatu,
 • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Ponadto dyrektorzy mogą ustalić inne godziny zajęć i czas przychodzenia do szkoły. Dodatkowo, można ograniczyć wizyty osób trzecich na terenie placówek.

Niemniej istotne są kwestie:

 • zachowania dystansu między uczniami i pracownikami,
 • osłony ust i nosa,
 • dezynfekcji rąk i sprzętu,
 • sal lekcyjnych, które mogą być przyporządkowane konkretnej klasie,
 • liczby uczniów korzystających z zajęć świetlicowych,
 • mierzenia temperatury,
 • nauczania indywidualnego,
 • lekcji WF na zewnątrz,
 • wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.

4 zasady bezpieczeństwa – DDMA

Dodatkowo, Ministerstwo przypomina o czterech naczelnych zasadach postępowania. Chodzi zaś o tzw. DDMA, czyli:

 • dystans
 • dezynfekcję
 • maseczkę
 • aplikację STOP COVID – ProteGO Safe.

Przede wszystkim zatem pamiętajmy o bezpiecznym dystansie społecznym (min. 1,5 m), a także częstym myciu rak i ich dezynfekcji. Ponadto, nie zapominajmy o wymogu noszenia maseczki zakrywającej usta i nos w przestrzeni pubicznej. Ostatnią zaś zasadą DDMA jest bezpłatna aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Dzięki niej można zapamiętać kontakty (telefony), które znajdowały się w naszym pobliżu. W razie choroby właściciela telefonu otrzymamy odpowiednie powiadomienie wraz ze wskazówkami, co w tej sytuacji zrobić.

Życzymy wszystkim czytelnikom dużo zdrowia, cierpliwości i empatii. Dbajmy o siebie i innych!

Źródło

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek ze stref czerwonej i żółtej, www.gov.pl (dostęp: 13.10.2020).